Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı Nedir?

Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı Nedir?
Kişi ve ailelerin, sosyal yardım kurumlarında bulunan yaşlı, çocuk, genç ve engellilere yönelik kendilerinden, çevre şartlarından kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi-manevi sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesine, oluşması muhtemel sorunların önlenmesine, çözülmesine yardımcı olan, bireysel hizmet ve bakımları ile birlikte kurumsal işlemlerini de yürütme, takip etme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli, sosyal çalışmacı ve sosyal hizmetler uzmanına yardımcı olan kişilerdir.

Görevleri
– Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olmak,
– Çocuk ve gençleri aktivitelere yönlendirmek ve bu aktivitelere katılmalarına rehberlik eder,
– Yaşlılara, çocuklara, gençlere ve engellilere yönelik bakım hizmetlerini yürütür,
– Yaşlılara, çocuklara, gençlere ve engellilere yönelik kurumsal işlemleri takip eder,
– Üstleri ile yazılı ve sözlü iletişimi yürütür,
– Temel düzey ilk yardım hizmetlerinden anlar ve hizmetleri yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, telefon, faks gibi büro malzemeleri ve cihazları
– Kırtasiye malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sosyal Hizmetler Destek Elemanı olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla sağlıklı ve etkili iletişim kurabilen,
– İkna edebilme özelliğine sahip,
– Kişisel ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı,
– Planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– Kendisini ve çevresini geliştirmeye istekli,
– Liderlik özelliklerine sahip,
– Sosyal sorunlu bireylerin ya da grupların sorunlarına çözüm odaklı,
– Sabırlı,
– Kişisel temizlik, hijyen kurallarını bilen ve bu kuralları uygulayabilen, kimseler olması gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı, çalıştığı yere göre farklılık gösterir ve genellikle büro tarzı kapalı ortamlardır. İşin gerektirdiği durumlarda birey ve grupların özelliklerine, aktivite programlarına göre açık ortamlarda da çalışabilmektedirler. Sosyal gruplarla devamlı iletişim hâlinde bulunmaktadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde, kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okullar, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtlarında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesindeki rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı, hasta ve engelli bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlarda, ev ve aile hizmetleri ile sosyal hizmetlere yönelik tüm kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal destek hizmetleri birimlerinde, çocuk ve yaşlı bakımevleri vb. toplu yaşanılan sosyal tesislerde, sağlık turizmine yönelik hizmet veren kurumlarda, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının bakım merkezlerinde, kamu ve özel kuruluşların bünyelerinde çalışabilmektedirler.

Mezunların yabancı dil bilmeleri uluslararası kuruluşlarda çalışabilmeleri için gereklidir. Yerel düzeyde çalıştığı kurumlarda ise yabancı dil gerekmemektedir. Günümüzde artan nüfusla birlikte yaşam standartları yükselmekte, buna bağlı olarak hizmet ve sağlık sektörünün hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Bir taraftan insan ilişkilerinin önemi artarken diğer taraftan iletişim de karmaşıklaşmaktadır. Bu gelişmelere çerçevesinde bu meslek mensuplarına duyulan ihtiyacın artarak devam edeceği görülmektedir. Hizmet ve sağlık sektörünün gelişmiş olduğu yerlerde iş bulma oranı daha yüksektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu veya özel sektör iş yerinde işe başlayan bir kişi net asgari ücretin en az 1-2 katı civarında ücret alır. Bu kazanç işyerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre artabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?