Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Nedir?

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Nedir?
Soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, üretilmesi ve çalışması alanında çalışmaları yürüten ara insan gücüdür.

Görevleri
Makine mühendisine ve sıhhi tesisat teknikerine binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulup, çalıştırılması gibi işlerde yardımcı olur.
Bu çerçevede,
– Ev tipi, derin dondurucu ve no-frost buzdolaplarının çalıştırılması ile bakım ve onarım ile ilgili servis hizmetlerini yürütür,
– Vitrin, kasap (market) tipi soğutucular, şişe ve süt soğutucular, dondurma ve her türlü buz makinelerinin yapım, montaj, bakım ve onarım işlerini yapar,
– Mühendis gözetiminde soğuk oda ile ilgili montaj, demontaj, onarım ve bakım işlerini yapar,
– Soğutma ve iklimlendirme tesisatının otomatik kontrol sistemlerini çalıştırır, ayarlamalar yapar,
– Soğutma sistemleri içerisinde kaçak arama, bulma, vakumlama ve gaz şarjı yapar,
– Soğuk depoculuk ile ilgili işletmecilik yapar. Besin maddelerinin saklanması ve depolanması ile ilgili tüm şartları yerine getirir,
– Pencere tipi, split ve merkezi klima ile ilgili her türlü taşıtın soğutma ve klima devresinin montaj, bakım ve onarım gibi hizmetlerini yerine getirir,
– Otomobil, kamyonet, otobüs vb. her türlü taşıtın soğutma ve klimalarının montajı, bakım ve onarım işlerini yapar,
– Hastanelerdeki kan ünitesi, morg vb. birimlerdeki her türlü soğutma ve klima sistemlerinin yapım, montaj, onarım ve bakım işlemlerini yürütür,
– Buz pistlerinin onarım ve bakım işlerinde görev alır,
– Sanayide kullanılan her türlü soğutma ve klima sistemlerini tanır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Geri kazanım ünitesi,
– Tekrar doldurulabilir silindir,
– Refraktometre,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Gaz kaçak dedaktörleri,
– Soğutma kompresörü ve yardımcı elemanlar,
– Evaporatör ve yardımcı elemanlar,
– Kondenser ve yardımcı elemanlar,
– Akışkan kontrol cihazları,
– Vakum pompası,
– Şarj silindiri,
– Basınç manifoldları,
– Su soğutma köleleri,
– Elektriksel ölçme aletleri,
– Oksi-asetilen kaynak seti,
– Bakır boru bağlantı aletleri,
– Bakır boru şekillendirme aletleri,
– Termostatlar,
– Hava hızı ölçüm cihazları,
– Hava kanalı yapımında kullanılan aletler,
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimine, özellikle mekanik konulara ilgi duyan,
– Mekanik ilişkileri ve şekil ilişkilerini algılayabilen,
– El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
– Dikkatli, tedbirli,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tasarım ve çizim yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri görevlerini; atölyelerde ve sistemin kurulacağı binalarda, marketlerde, soğuk hava depolarında, evlerde ve işyerlerinde vb. değişik mekanlarda yürütürler.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri işçilerle, teknikerlerle, gerektiğinde makine mühendisi ve işverenle iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslek elemanları; Soğutma ve iklimlendirme sistemlerin havalandırma kanalları imal eden işletmelerde, çeşitli markalara ait soğutma, iklimlendirme ve havalandırma cihazlarının satış ve montajını birlikte yapan bayilerde, soğutma ve iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım yetkili servislerinde, çeşitli büyük işyerleri fabrika, kapalı alışveriş merkezleri vb. yerlerde kurulu bulunan soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.

Meslek eğitimlerin tamamlayarak diplomasını alanlar, gerekli sermayeye sahip olurlarsa alanlarında kendi işyerlerini de açabilirler.

Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeni ile hem ısıtma, hem de soğutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeni ile soğuk hava depolarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Teknolojik gelişmeler sonucu çok çeşitli markalarda yerli ve yabancı iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin yaygınlaşması ile bu alanda çalışacak meslek elemanlarına gereksinim duyulmaktadır.

Soğutma ve iklimlendirme tesislerini projelendirecek, kuracak, çalıştıracak ve bakımını yapacak teknik personele hem özel, hem de kamu kesiminde ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası kazanç çalışılan sektör ve işletmeye göre değişebilmektedir. Kamu sektöründe derece kıdem ve işyerindeki statüye göre değişmektedir. Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı tutarında ücretle başlayıp yetenek ve deneyime göre de değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?