Soğutma Sistemleri Teknisyeni Nedir?

Soğutma Sistemleri Teknisyeni Nedir?
Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, soğutucu cihazların montaj, bakım ve onarımını yapabilen, soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran, maliyet ve iş akışını kontrol eden, mesleğinde iş planlaması yapabilen kişidir.

Görevleri
– Soğutma amacıyla kullanılan araç, cihaz, teçhizat ve makinelerin hazırlanmış projeye uygun, verimli ve ekonomik yöntemler kullanılarak kurulumunu yapar.
– Kullanılacak araçların kontrolünü ve ayarlarını yaparak devreye sokar ve kullanıma hazır halde teslim eder.
– Kurulmuş soğutma cihazının ve tesisatlarının düzenli/periyodik bakım ve onarımını yapar.
– Soğutma cihazındaki ve tesisatındaki bozukluğu saptar.
– Soğutma cihaz ve tesisatlarında ortaya çıkan bozuklukların giderilmesi için arızalı parçaları tamir eder ya da yerine yenisini takar.
– Soğutma cihazlarının gaz verme basıncını ayarlar, uygun vakumlama işlemlerini, izolasyonunu, kaçak testlerini ve diğer kontrollerini yapar.
– Soğutma sistemleriyle ilgili komple montaj resimlerini ve şemalarını inceler, doğru olarak okur ve çizer, uygulama alanlarına aktarır.
– Makine ve teçhizatı bakımlı ve düzenli kullanır; ayrıca makinanın ve teçhizatın sürekli kullanıma hazır halde olmasını sağlar.
– Soğutma sistemleri servis işlemleri için İş Sağlığı ve Güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygular.
– Soğutma sistemleri servis işlemleri için çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Oksi-gaz kaynak ile elektronik ark kaynak takımları, bakır boru takımı, avometre, gaz şarj manifoldu, gaz silindirleri, gaz kaçak dedektörleri, vakum pompası, refrektometre, kompresör, kondanser, exspention valf, yağ seperatörü, reziver, termostatlar, elektriksel ölçme aletleri, yüksek ve alçak basınç anahtarı, pense, tornavida, kurbağacık, açık ağız anahtarı vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Soğutma Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen ve şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Bilgisayar kullanma becerisi gelişmiş,
– Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi,
– Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
– İşbirliğine ve ekip çalışmalarına yatkın,
– Kayıt tutma ve raporlama becerisi gelişmiş,
– Temel ilkyardım bilgi ve becerisi olan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Atölyelerde ve soğutma sisteminin kurulacağı binalarda, marketlerde, soğuk hava depolarında, evlerde ve işyerlerinde vb. değişik mekânlarda yürütürler.

Çalışılan ortam çoğu zaman kapalı olup, bazen sıcak bazen de soğuktur. Yüksek ve tehlikeli yerlere çıkmaları gerekebilir. Bu meslekte çalışanlar işveren, usta, müşteri ve diğer meslek elemanları ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek eğitiminden sonra, meslek elemanları, soğutma sistemlerini imal eden işletmelerde, çeşitli markalara ait soğutma cihazlarının satışını ve montajını birlikte yapan bayilerde, soğutma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım yetkili servislerinde, çeşitli büyük işyerlerinde fabrika, kapalı alışveriş merkezi vb. yerlerde kurulu bulunan soğutma sistemlerinin bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.

Meslek eğitimlerini tamamlayarak diplomasını alanlar, gerekli sermayeye sahip olurlarsa alanlarında kendi işyerlerini de açabilirler. Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeni ile soğutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeni ile soğuk hava depolarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Teknolojik gelişmeler sonucu çok çeşitli markalarda yerli ve yabancı soğutma sistemlerinin yaygınlaşması ile bu alanda çalışacak meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası kazanç çalışılan sektör ve işletmeye göre değişebilmektedir. Kamu sektöründe kazanç; derece, kıdem ve işyerindeki statüye göre değişmektedir.

Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı tutarında ücretle başlayıp yeteneğe ve deneyime göre de değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?