Soğuk Demirci / Çelik Yapılandırmacı Nedir?

Soğuk Demirci / Çelik Yapılandırmacı Nedir?
Demir ve saç şeklindeki metal parçaları keserek, delerek, diş açarak, her türlü kaynak yapmak suretiyle şekillendirerek merdiven parmaklığı, pencere korkuluğu, kapı, karyola, sandalye ve çatı kaplama gibi işleri yapan kişidir.

Görevleri
– Verilen iş programlarını inceleyerek uygun metali seçer,
– Proje ölçülerine uygun olarak metali işaretler ve keser,
– Kesilen demirin gerekli delme işlemini matkap kullanarak yapar,
– Metali örs üzerinde döverek ya da çeşitli makine ve aletler kullanarak şekillendirir,
– Son şekli verilen parçaları kaynakla birleştirir,
– Tamamlanan iş parçasının son kontrolünü yaparak eksik veya hatalı kısmını düzeltir,
– Çeşitli eğeler kullanarak parçanın kaba talaşını ve çapaklarını temizler,
– Gerekirse yaptığı parçayı boyar,
– Parçayı inşaat, ev, dükkan vb. yerlere monte eder,
– Çelik konstrüksiyon işleri yapar,
– Oksi-gaz kaynağı, elektrik ark kaynağı yapar,
– Çalıştığı makinelerin basit onarım ve temizliğini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli saç ve profiller,
– Tepsi testere,
– Profil kesme makası,
– Yüzey taşlama makinesi,
– Zımpara taşı,
– Kaynak makinesi,
– Matkap tezgahı,
– Çeşitli eğeler,
– Asetilen kazanı,
– Oksijen tüpleri,
– Kaynak takımları,
– Saç şekillendirme makinesi,
– Mengene,
– Su terazisi,
– Ölçü aletleri (metre, kumpas vb.)
– Çekiç, tornavida, pense,
– Çeşitli tip elektrotlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Soğuk demirci olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme,
– El becerisi olan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Soğuk demirciler, demir işleme atölyelerinde çalışırlar. Atölyeler kapalı, açık veya yarı açık olabilir. Üretilen iş parçalarının montajı ise binalarda veya bahçelerde yapılır. Çalışma ortamı zaman zaman soğuk, tozlu, kirli ve gürültülüdür.

Soğuk demirci birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir. Zaman zaman işverenle ve atölyedeki diğer çalışanlarla iletişim kurabilir. Güvenlik açısından çok tehlikeli olmamakla beraber özellikle montaj sırasında yüksek yerlerde çalışma yapıldığından, doğabilecek tehlikelerden korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Soğuk Demirciler çeşitli atölyelerde, sanayi bölgelerinde, inşaatlarda çalışırlar ve çelik çatı, köprü, bina, gemi, uçak, makine gövdesi ve iskeleti ile ilgili işlerin yapıldığı işletmelerde istihdam edilebilirler. Teknolojik gelişmeye paralel olarak insanların ihtiyaçları da artmaktadır. Bu ihtiyaçların başında barınma ihtiyacı gelir. Ev ve işyerlerinin kapı ve pencereleri, sandalye, masa, dolap gibi eşyaların yapımında hala demir profil kullanılmaktadır.

Bu eşyaların bazıları, alüminyum doğrama, ağaç doğrama ve plastik doğrama olsa bile, demir doğrama da güncelliğini koruyacaktır. Bu nedenle iyi yetişmiş ustalara her zaman ihtiyaç vardır. Bu mesleği seçecek olanlar kamu kesiminden ziyade özel kesimde iş bulabilirler veya kendi işlerini kurabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitimi tamamlayan meslek elemanı başkasının yanında çalışıyorsa en az asgari ücret alır. Alınan ücretin miktarı işyerinin ücret politikası, kazanç durumu, çalışanın verimliliği, sendikalı olup olmaması vb. durumlara göre değişmekle birlikte iyi yetişmiş bir usta asgari ücretin 2-3 katı arasında bir ücretten iş bulabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların aylık geliri işyerinin bulunduğu şehir, mevkii, işyerinin müşteri çevresi, ustanın tanınmışlığı vb. sebeplerle değişiklik gösterebilir. Yapılan araştırmalarda iyi yetişmiş bir ustanın asgari ücretin 2-5 katı tutarında kazanç temin edebileceği ifade edilmiştir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?