Sıvacı Nedir?

Sıvacı Nedir?
İnce kum, çimento ve kireç karışımından meydana gelen harçla ya da hazır sıvalarla, binaların iç ve dış yüzeyleriyle tavanlarını düzgün bir yüzey meydana getirmek üzere kaplayan kişiye sıvacı denir.

Görevleri
– Çimento, kum ve kireç karıştırarak harç yapar ya da yaptırır,
– Binaların dış cephesini sıvamak için iskele kurar,
– Mala ile harcı duvara atarak kaba sıva yapar,
– Bina ahşap ise yüzeye bağdadi çıtalar döşer ve harcı bu çıtaların arasına uygular,
– Kaba sıvanın yüzünü mala ile çizerek ikinci kat sıvaya hazırlar ve ikinci kat sıvayı yapar,
– İkinci kat sıvanın kaba kısımlarını tesviye tahtası (mastar) ile düzeltir.
Böylece sıvanın hem düzgün olmasını sağlar, hem de sıvayı sıkıştırır,
– Yapılan sıvanın üzerine fırça ile su serper ve perdah süngeri ile tesviye eder,
– İkinci kat üzerine ince bir perdah daha geçer ve bunu bir mala ile iyice tesviye eder,
– Köşe mastarı ile iç ve dış köşeleri meydana getirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Hazır sıva imal makinesi,
– İskele malzemesi,
– Çelik mala,
– Tahta ya da plastik mastar,
– Tahta ya da plastik perdah malası,
– Perdah süngeri,
– Sıvacı fırçası,
– Harç tenekesi,
– Kürek,
– Su tenekesi,
– Metre,
– Sıva üstü mermertozu-çimento karışımı püskürtme makinesi,
– Kum, kireç, çimento vb. inşaat malzemesi kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sıvacı olmak isteyenlerin,
– El becerisi olan,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Alan ve yüzey hesaplarıyla miktar hesapları yapabilen,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Güç pozisyonlarda çalışmaktan korkmayan ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sıvacılar bazen bina içinde bazen de dışarıda çalışırlar. Çalışırken uzun süre ayakta durmak, uzanmak, tırmanmak, tavan sıvarken başı geride tutmak gereke bilmektedir. Çalışma ortamı kısmen tozlu ve kirlidir. Sıvacı birinci derecede malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman iş sahibi ve diğer çalışanlarla iletişime girebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sıvacılar inşaat alanındaki şirketlerde çalışırlar. Ülkemizde hızla artan nüfus ve büyük şehirlere göç olgusu konut sorununu da beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda inşaat sektörü devamlı gelişen bir sektör olmuştur. Dolayısıyla inşaatta büyük yere sahip olan sıvacılık mesleği de güncelliğini korumuş ve birçok kişi için çalışma alanı olmuştur.

Ayrıca, Türk inşaat firmalarının uluslararası ihale yoluyla yabancı ülkelerde iş almaları sıvacıların yurt dışında da iş bulabilmelerini olanaklı hale getirmiştir. Bu nedenle anılan meslekte yakın gelecekte daha fazla kişinin çalışabileceği söylenebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası ise, ücret inşaat sektöründeki iş kapasitesine ve ustanın tanınmışlığına göre değişmektedir. Yapılan araştırmalarda iyi bir sıvacı ustasının ortalama asgari ücretin 2-3 katı arasında bir gelir elde edebileceği ifade edilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?