Sistem Mühendisi Nedir?

Sistem Mühendisi Nedir?
Teknik, ekonomik, biyolojik, endüstriyel ve politik sistemleri birleştirerek analiz eden, iş dünyasının bütün sektörlerinde oluşan ve oluşturulacak sistemlerin tasarımını, üretimini ve geliştirilmesini maliyet unsurunu da göz önünde bulundurarak gerçekleştiren kişidir.

Görevleri
– Tasarlanacak olan sistemin amaçlarını belirler,
– Belirlenen amaçlara göre, oluşturulacak sistemin elemanlarını belirler,
– Sistemin, firmanın faaliyet planlarına uygunluğunu inceler,
– Sistemin maliyet hesaplamalarını yapar,
– İletişim sistemi, karar destek sistemi haberleşme sistemi, üretim sistemi, yönetim sistemi gibi sistemlerin alt sistemlerle, firma çevresiyle ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder,
– Sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarında bulunur,
– Ayrıca zaman zaman firma projelerinin yürütülmesini sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli büro malzemeleri,
– Bilgisayar,
– Çeşitli ölçüm aletleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sistem mühendisi olmak isteyenlerin;
– Analiz yeteneğine sahip,
– Analitik düşünme yeteneği güçlü olan,
– Şekil-uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Kendisini sürekli yenileme gereği duyan,
– Araştırmayı seven kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sistem mühendisleri genellikle büro ortamında oturarak, bazen de fabrikada üretimin yapıldığı yerde çalışırlar. Kişi çalışırken yöneticilerle, meslektaşlarıyla ve firmadaki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sistem mühendisleri, endüstriyel kurumlar, finans, çevre, sağlık kurumları, ulaştırma ve iletişim işletmeleri gibi çok farklı alanlarda iş bulma olanağına sahiptir.

Bu kişiler kamu veya özel kurum ve kuruluşların satış yönetimi, proje yönetimi, üretim ve planlama bölümlerinde görev yapabilirler. Ülkemizde sistem mühendisliği çok yeni bir alan olup yeterince tanınmamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince öğrenciler kamu ve özel kurum ve kuruluşların, ayrıca Yeditepe Üniversitesinin bu bölümündeki en başarılı iki öğrencisine sağladığı burs imkanlarından yararlanabilir, üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden faydalanır.

Eğitim Sonrası
Sistem mühendisleri, çalıştıkları firmanın yapısı ve büyüklüğüne göre ücret elde ederler

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?