Sınırlı Makine Zabiti Nedir?

Sınırlı Makine Zabiti Nedir?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından mezun olan Gemi adamları Yönetmeliği hükümlerine göre ehliyet almış, denizcilikle ilgili bakım onarım tesislerinde ve gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım ve onarımlarını yapan, 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen gemilerin, başmakinist/başmühendis, ikinci makinist ve makine zabitinden sonra makine bölümünde makineyi sevk ve idare eden kişidir.

Görevleri
– Makinenin (gemiyi götüren makinenin) ve geminin elektriğini sağlayan yardımcı makinelerin yağ, su, yakıt ile egzoz basınçlarını kontrol eder, eksik olduğunda ikmal yaptırılmasını sağlar.
– Ana makine ve yardımcı makinelerin mazot tanklarına, ana mazot tanklarından yakıt transferi yapar.
– Basınçlarda ani düşmeler olursa tehlikeli durumu atlatacak müdahaleyi yapar ve başteknisyene haber verir.
– Pompaların ve elektrik motorlarının basınçlarını kontrol eder, arıza yaptığında yedeklerini devreye sokar.
– Günde 4’er saat olmak üzere yanındaki makine tayfasıyla vardiya tutar.
– Gemide tamiri ve imalatı mümkün olmayan makine ve parçalarını kara tesislerindeki atölyelere gönderip tamir edilmesini sağlar, bunların yerine yedeklerini takar.
– Makineyi ilk harekete hazırlar.
– Gemi yardımcı makinelerini çalıştırır.
– Gemi makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapar.
– Gemide yapılan yangın, gemi terk ve diğer acil durum tatbikatlarına katılır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Arıza bulmak, bakım ve onarım işlemleri için el aletleri, elektronik ölçüm ve test cihazları
– Gemi tesis ve teçhizatının söküm, bakım onarımı ve yeniden montajı için el aletleri ve ölçüm cihazları
– Gemilerde tipik olarak yerine getirilen onarım işlemleri ve imalat için uygun aletleri
– Hidrolik ve pnömatik araçları,
– Torna tezgâhı, Freze tezgâhı, Matkap tezgâhı
– Vargel tezgâhı, Kesme aletleri,
– Değişik ölçü ve çaplarda vidalar, somunlar, perçinler, kutu profil, köşebentler (U ve + gibi küçük profiller), parça ve yarı mamuller, metal parçalar.
– Elektrik ark ve oksi-gaz kaynağı

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sınırlı Makine Zabiti olmak isteyenlerin;
– Fiziğe, özellikle mekanik konusuna ilgili ve başarılı,
– Yabancı dil ilgisi ve yeteneği olan,
– Göz-el koordinasyonu, uzay ilişkilerini algılama yeteneği gelişmiş,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan
– Mekanik yeteneğe sahip,
– Dikkatli ve sabırlı,
– Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen
– Açık denizlerde çalışmaktan hoşlanan, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sınırlı makine zabiti, gemilerin makine dairesi, pompa dairesi, dümen dairesi gibi bölümlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültülü, yağlı ve kirlidir. Çalışırken kaptanı, zabitleri, baş makinist, gemi tayfası gibi gemi personeli ile iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektöreler ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
– Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.
– Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrenciler 6 ayı gemilerde, 6 ayı da atölye tesislerinde olmak üzere toplam 12 ay staj eğitimlerini tamamlarlar.
– Açık deniz eğitimi kabul edilen adaylar Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından açılan sınavlara katılarak eğitim süreçlerini tamamlarlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sınırlı makine zabitlerinin çalışma alanları 750 kW’ye kadar olan gemiler ile tamir bakım yapan özel ya da askeri kara tesisleridir ayrıca 370 kW’den küçük ve liman seferi bölgesinde çalışan yolcu ve yük gemilerinde başmakinistlik yapabilirler.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle, meslekte yükseköğrenim görmüş meslek mensuplarına ihtiyaç duyulacağı söylenebilir.

Ülkemizden alınan ehliyetin kabul gördüğü diğer ülkelere ait gemilerde de çalışılabilir. Gemi haricinde, gemilere önderlik eden gemi şirketlerinde ve özel oto servislerine başvuruda bulunarak iş bulabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Sınırlı makine zabitlerinin ilk işe girdiklerinde aldıkları ücret asgari ücretin üzerindedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında görev alabilirler.

Özel sektörde ise işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak alınan ücret değişiklik göstermektedir

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?