Sigortacılık Meslek Elemanı Nedir?

Sigortacılık Meslek Elemanı Nedir?
İnsanların hayatta oluşabilecek tüm risklerde uğradıkları kayıpları gidermede para desteği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan kişidir.

Görevleri
Sigorta şirketleri, kendilerine her ay belli bir pirim ödeyen kimselere, emekliliklerinde maaşa bağlanmak, hastalandıklarında, kazaya uğradıklarında, zararlarını veya ihtiyaçlarını gidermeleri için gereken parasal desteği sağlayan kuruluşlardır.
Bu kuruluşlarda çalışan Sigortacılık meslek elamanı,
– Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik vb. risklere karşı kendini gelecekte parasal yönden güvencede hissetmek isteyen kimseleri belirler.
Bunun için çeşitli gruplara sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirir,
– Müşterinin ihtiyaçlarını belirler, ürün tanıtımı yapar,
– Sigorta yaptırmak isteyen müşterinin işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler,
– Müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlar,
– Bir kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini inceler, kaybın gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için durumu sigorta eksperlerine inceletir, hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasına yardımcı olur, tazminatın müşteriye ödenmesini sağlar,
– Sigorta poliçesindeki değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapar,
– Süreli sigortalarda süre sonunda poliçeyi yeniler,
– Zeyilname düzenler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Başvuru formu,
– Sağlık raporu formu,
– Tahsilat form ve makbuzları,
– Tazminat talep formu,
– Zeyilname,
– Değişik tipte sigorta poliçeleri, müşteri ve hasar dosyaları,
– Kağıt, kalem, bilgisayar, daktilo ve hesap makinesi,
– Telefon, faks, teleks gibi iletişim araçları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sigortacılık meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme, sayılarla işlem yapabilme,
– Başkalarını etkileyebilme, ekip halinde çalışma yeteneklerine sahip,
– Büro işlerinden hoşlanan,
– Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
– Dikkatli, sabırlı,
– Sosyal ilişkilerde başarılı, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sigortacılık meslek elemanı sigorta şirketlerinde, büro ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı temiz ve düzenlidir. Çalışırken hem müşterilerle etkileşim halindedir, hem de verilerle (sayılar) meşgul olur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Meslek yüksekokullarının “Sigortacılık Bölümü” eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca, teorik düzeyde verilen meslek dersleri, 2. yıl yaz döneminde 2,5-3 ay süresince sigorta hizmetlerinin sunulduğu işletmelerde, uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Genel olarak Sigortacılık eğitimi görmüş meslek erbabı çalıştığı sigorta acentesinin iştigal konusuna göre Sigorta Satış Temsilcisi (Sağlık/Hayat) ya da Elementer Sigorta Temsilcisi olarak istihdam edilme imkanına sahip olabilmektedir. Sigortacılık, ülkemizde hızla gelişmekte olan bir hizmet alanıdır.

Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı, koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır.

Dolayısıyla, bu talep karşısında hızla gelişmekte olan sigorta sektörü için çok geniş bir istihdam alanı yaratılmıştır. Lise ve dengi okul mezunlarına da iş alanı sunan sigorta sektöründe, özellikle mesleki eğitim görmüş ara insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin işsiz kalma riski çok azdır.

Bu alanda çalışmak isteyenler için, işsiz kalma riski çok azdır. Sigortacılık meslek elemanları kendi işlerini de kurabilirler. Genellikle mesleğe giren kişiler, mesleği geçici olarak görmekte ve işbaşında öğrenmektedir. Bütün bunlara rağmen, gelişmelere bağlı olarak meslek gençler arasında giderek vaat eden bir meslek olarak talep görmeye başlamıştır.

İşe yeni alınan elemanlarda aranan nitelikler bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. (Gelişmiş bölgelerde üniversite mezunu aranması vb.) Sigortacılık meslek elemanı olarak çalışmak isteyenler, sigorta hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Kadınların bu meslekte çalışma oranları oldukça yüksektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrencilerin, eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kurumları’na ödemek zorunda oldukları harçlar vardır ki, bu harç miktarları her yıl yükseköğretim kurulunun önerisi üzerine bakanlar kurulu tarafından tespit edilmektedir. Ödeme zorluğu içinde bulunan öğrencilerin harçları, borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınacak harç kredileri ile karşılanabilmektedir.

Öğrenciler, yükseköğrenimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilir ve yaz dönemlerindeki uygulamalı eğitimleri süresince, işletmeler tarafından ön görülen miktarlarda kazanç elde edebilirler.

Eğitim Sonrası
Sigortacılık meslek elemanı olarak ilk işe başlanıldığında asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. İşteki tecrübe, pozisyon ve işletmenin yapısı doğrultusunda, bu kazançta 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?