Seyahat Acentası Rezervasyon Elemanı Nedir?

Seyahat Acentası Rezervasyon Elemanı Nedir?
Konaklama işletmelerinde otel, motel, lokanta v.b yerlerde ve seyahat işletmelerinde uçak, tren, otobüs v.b. rezervasyon, bilgilendirme ve her türlü seyahat dokümanlarını düzenleme işlemlerini yapan ve bilgi akışını sağlayan kişidir.

Görevleri
– İş öncesi hazırlık yapar,
– İlgili işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sağlar
– Rezervasyon talep formu düzenler.
– Müşteri kayıtları tutar.
– Rezervasyon teyit işlemini yapar.
– Rezervasyon iptal işlemini yapar.
– Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tespit eder.
– Raporlama yapar ve değerlendirir.
– Diğer departmanlar ile koordineli çalışır.
– Herhangi bir değişiklikte müşteriyi bilgilendirir.
– Ödemenin şekline göre tahsilat işlemlerini yürütür.
– Rezervasyonları resepsiyona iletir.
– Bilgisayar paket programlarını kullanır,
– Yabancı müşterilerle ile iletişim kurar (En az bir yabancı dili iyi derecede konuşur),
– Çalıştığı bölümün yazışma, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Rezervasyon formu,
– Rezervasyon defteri ve fişi,
– Reklam broşürleri,
– Katalog,
– Takvim,
– Konaklama belgesi,
– Kayıt fişleri,
– Bilgisayar, faks, yazıcı,
– Fotokopi makinesi,
– Hesap makinesi,
– Fihrist,
– Saat.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Seyahat Acentası Rezervasyon Elemanı olmak isteyenlerin;
– Başkalarını ikna edebilen,
– Zamanı iyi kullanabilen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen,
– Sakin, sabırlı ve nazik,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Sorunlara pratik çözüm üretebilen,
– Detaylara özen gösteren ve güçlü bir belleğe sahip,
– Dikkatli ve düzenli
– Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip olan, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Seyahat Acentası Rezervasyon Elemanları konaklama ve seyahat işletmelerinin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Çoğunlukla büro ortamında oturarak çalışırlar ve insanlarla etkileşim halindedirler. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi, koordineli çalışmayı zorunlu kılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle, turist rehberleriyle iletişim halinde çalışırlar. Hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle vardiya usulüdür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınar ak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslekte iyi eğitim görmüş nitelikli elemanlara gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sayısı ile yetişen eleman sayısı arasında büyük açık bulunmaktadır.

Otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir.

Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik mevsimlik olarak çalışma olanağı bulunmakla birlikte, iş bulma olanakları bölgesel ve mevsimlik olarak değişim göstermektedir. Türkiye’nin turizm potansiyeli de dikkate alınacak olursa bu açığın daha da büyüyeceği muhakkaktır. Genellikle özel sektörde geniş iş imkanına sahiptirler.

Bu meslek daha önceleri yarı zamanlı olarak yapılabilecek bir meslek iken, günümüzde oldukça talep gören bir meslek dalı haline gelmiştir. Kamu sektöründe ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. –

Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Özel sektörde kazanç çalışılan yer, yabancı dil bilgisi, tecrübe vb. durumlara göre değişiklik göstermektedir. Büyük otel ve seyahat işletmelerinde asgari ücretin 2 katı ücret alabilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?