Serbest Muhasebeci Nedir?

Serbest Muhasebeci Nedir?
Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

Görevleri
– Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
– Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
– Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir,
– Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilerini düzenler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, hesap makinesi,
– Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Serbest muhasebeci olmak isteyenlerin;
– Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
– Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
– Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
– Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Serbest Muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir.

Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle Sosyal Güvenlik Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

Serbest Muhasebeci adayları için staj süresi; dört yıllık fakülte mezunları için 2 yıl, ön lisans mezunları için 3 yıl, Lise mezunları için 4 yıldır.

– Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.

– Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj, ara dönem değerlendirmeleri ve stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmelerinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları ve yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler.
– Kamu ve özel kurumların muhasebe servislerinde çalışma olanakları bulunmaktadırlar.
– Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişile

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Serbest Muhasebeci adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.

Eğitim Sonrası
Serbest Muhasebeciler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.

Her Serbest Muhasebecinin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?