Seramik Teknisyeni Nedir?

Seramik Teknisyeni Nedir?
Seramik toprağından mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları gibi, malzeme ve eşyaların yapımında çalışan kişidir.

Görevleri
Seramik Teknisyeni kendi atölyesinde çalışırken;
– Üreteceği ürünleri biçimlendireceği model ve kalıpları hazırlar,
– Seramik çamurunu hazırlar,
– Hazırladığı çamurun akışkanlığını ve yoğunluğunu saptar,
– Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve sanatsal yeni formlar yaratır
– Seramik ürününün dekorlama, sırlama ve pişirme işlemlerini yapar,
– Desenler çizer,
– Bitmiş ürünün dayanıklılığını, boyutunu kontrol eder,
– Kullandığı makine-araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapar.
Eğer seramik fabrikalarında çalışıyorsa seramik mühendisi ve seramik teknikerinin belirlediği görevleri yerine getirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Seramik çamurları,
– Kalıp yapımı için alçı, gomalak, arap sabunu,
– Seramik kalemleri (modelaj kalemleri),
– Densimetre,
– Alçı tornası,
– Sünger,
– Mixer,
– Çeşitli kesici aletler,
– Elek analiz seti,
– Sistre,
– Çeşitli boy testereler,
– Zımparalar, keçe,
– Yardımcı tahta veya alçı plakalar,
– Seramik boyaları (sır üstü ve sır altı),
– Rutubet ölçer, Oksitler,
– Fırçalar, Sır
– Çıkartmalar, elek baskı, serigrafi baskı malzemeleri
– Çizim ve boyama malzemeleri
– Fırınlar, klimalar
– Viskosite.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Seramik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Estetik görüş sahibi, seramik ürününe güzellik katabilen,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Yaratıcı, zihinde canlandırdıklarını çizimle ifade edebilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte ilerlemek için çok gerekli bir özelliktir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Seramikçiler atölye ve fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı nemli ve rutubetlidir. Çamur, alçı ve kimyasal boyaların bulunduğu tozlu bir ortamdır.

Çalışma birinci derecede malzeme ile ilgili olup başkaları ile sözel iletişime çok fazla gereksinim duyulmaz. İş genellikle ayakta yürütülür. Dikkatsizlik halinde elektrik çarpması, elin kesilmesi veya alerji durumları ortaya çıkabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına atölye de açabilirler. Çanakkale, Çan, Bozüyük, Kütahya, İzmit, İzmir, istanbul, Avanos ve Söğüt bu meslekte iş bulma imkanlarının daha geniş olduğu yerlerdendir.

Seramik ülkemizde yeni bir dal olup gelişmeye, araştırmaya ve bilgili elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümden mezun olan bir kişi, eğer kendini gerektirdiği gibi geliştirmiş ise sanatçı olarak çalışabilir, atölye açabilir, branşı ile ilgili fabrikalarda iş bulma şansı artar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa ya da sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda, deneyim ve yeteneklerine uygun olarak yapılan anlaşma hükümlerine göre gelir sağlarlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?