Seracılık ve Süs Bitkileri Teknikeri Nedir?

Seracılık ve Süs Bitkileri Teknikeri Nedir?
Sebze ve süs bitkilerinin, kontrollü yetişme koşullarının sağlanabildiği sera denilen özel tesislerde, çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yetiştirilmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlayan bu ürünlerin muhafazası, ambalajlanması, taşınması ve pazara sunulması çalışmalarını yürüten kişidir

Görevleri
Seracılık ve süs bitkileri teknikeri;
– Mühendis tarafından hazırlanan üretim programının uygulanmasında mühendis ile birlikte çalışır,
– Çalıştığı yerde mühendis yoksa üretim programını kendisi hazırlar,
– Üretim için gerekli malzemenin temin edilmesini sağlar,
– Üretim için gerekli sera içi ve sera dışı şartların oluşumunu sağlar (Seranın yapımı, ışıklandırılması, havalandırılması, ısı ve nem derecelerinin ayarlanması, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. )
– Ekim ve dikim hazırlığı yapar, gübreleme programını hazırlar,
– Üretim yöntemlerini (tohum, çelik, aşı, ayırma, daldırma, bölme vb.) kullanarak fide/fidan üretimi yapar,
– Dikim yapar,
– Fidan ve fidenin gelişimini sağlar,
– Hasat yapar,
– Yapılan üretim programına göre iş gücünü sağlar ve işçilere işi öğretip işin kontrollü bir şekilde işleyişini takip eder,
– Yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasını sağlar,
– Sera ve bahçelerde sebze üreticilerine danışmanlık yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bahçe toprağı, kum, gübre, torf, komposit, perlit, vermikulit, pomza, kokos, tüf
– Tohum, fide, fidan, soğan, yumru,
– Çapa, kürek, kazma, bel, testere, bahçe makası, budama makası hortum, tırpan, tırmık, ip, el arabası, çapa makinası, bahçe traktörü, kova, kutu, sepet,
– Zirai ilaçlar, hormonlar,
– Ambalajlama malzemeleri, termometre
– Kaya yünü, iş tulumu, çizme, aşı bıçağı, aşı macunu, eldiven, maske, damla sulama sistemi, gübre tankı,
– Köklendirme masası, saksı, kasa, viyol, poletilen fide torbası, Polietilen sera örtüsü, gölgeleme perdesi, ampul, Sıvıölçer, tuzluluk ölçer, asitlik ölçer, hava ve toprak nemi ölçer, büyüteç.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Seracılık ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
– E becerisi olan,
– Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi,
– Risk alabilen ve tedbirli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgarlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışırlar. Genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda çalıştıkları gibi mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Ziraat mühendisleri, meslektaşları ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ile yeraltı sıcak su kaynaklarının olduğu yörelerimiz, seralarda sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği için gelecek vaat etmektedir.

Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir. Sebze ve meyvelerin, insan beslenmesindeki önemi giderek anlaşıldıkça, insanların yılın her gününde çeşitli meyvelerden yararlanma istekleri artmakta ve sonuç olarak üretim mevsimi dışında yetiştiriciliğe imkan veren seracılık tarımı önem kazanmaktadır.

Ayrıca, nüfusun hızlı artışına karşılık mevcut alanların değişmemesi üstelik de tarım alanlarının gerek sanayi kuruluşları, turizm ve yerleşim konutları için kullanılmaları sonucu azalması, gerekse miras yoluyla küçülmesi, birim alandan alınan verimin artırılması zorunlu kılmaktadır. Bu durumda günümüz tüketimine hizmet veren seracılığı gerektirmektedir.

İhracattaki gelişmeler ve gelir seviyesinin artması gibi nedenlerde ülkemizde taze sebze talebinin ve süs bitkileri üretiminin artmasına yol açmaktadır. Seracılık teknolojisinin gelişmesi, talebin tüm yıla yayılması, süper-hiper market çeşitlerinin oluşması, açıkta yetiştiriciliğe göre oldukça karlı olması gibi nedenler de seracılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.

“Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği” programı mezunları; eğer sera kurma imkânları varsa kendi işletmelerinde, yoksa özel kişi ve firmaların fide, fidan, sebze, saksılı süs bitkileri, kesme çiçek ve dış mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmelerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Üretim alanı dışında, Tarım Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ile Araştırma Enstitülerinde, belediyelerin park ve bahçelerden sorumlu birimlerinde, tohum firmalarında, zirai ilaç bayilerinde, gübre imalatı ve satışı yapan firmalarda, sulama ekipmanlarını imal eden ve projelendirip kuran firmalarda, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapan işletmelerde, fide firmalarında fide sevkiyat sorumlusu olarak de çalışma imkânı bulabilmektedir. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirlerse özel sektörde kolaylıkla ve yüksek ücretli iş bulabilmektedirler. Ayrıca imkânları varsa kendi işyerlerini de kurabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel sektörde ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?