Sebze ve Meyve İşleme Operatörü Nedir?

Sebze ve Meyve İşleme Operatörü Nedir?
Sebze ve meyve sektöründe hammaddeden yarı mamul veya mamul madde üretiminde çalışan kişidir.

Görevleri
Sebze ve meyve işleyen fabrikalarda üretimin her aşamasında aktif olarak çalışır.
– Taze sebze ve meyveleri işlemeye hazırlar,
– Hammadde de fiziksel ve kimyasal analiz yapımında yardımcı olur,
– Taze sebze ve meyveleri ambalajlamaya hazırlar,
– Sebze ve meyveleri yıkar, ayıklar, çekirdeklerini çıkarır, kabuk soyar, doğrayarak haşlar,
– Pastörizasyon, sterilizasyon, boylandırma, fırınlama, Afla toksinli ürün seçimi, dinlendirme işlemlerini gerçekleştirir,
– Konserve üretiminde,
– Salça ve ketçap üretiminde,
– Sebze ve meyvelerin dondurulmasında,
– Sebze ve meyvelerin kurutulmasında,
– Reçel ve marmelat üretiminde yardımcı olur,
– Turşu ön işlemleri yapar,
– Fermente turşu üretir,
– Sebze, meyve, hazır yemek konserveleri üretiminde yardımcı olur,
– Çeşitli meyve ve sebzelerin dondurulması,
– Reçel, marmelat, turşu çeşitleri üretimi aşamalarında yardımcı olur,
– Ürünleri kolileme ve yükleme işlemini gerçekleştirir,
– Kalite kontrol biriminde hammaddenin kabulünden mamul maddenin sevkiyatına kadar geçen üretim prosesinde gerekli fiziksel ve duyusal analizlerin yapımı aşamasında yardımcı olur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ayıklama bantları
– Kalibrasyon elekleri
– Fermantasyon tankları
– Buhar tünel ve kazanları
– Kurutucu fırınlar
– Laboratuar analiz malzemeleri
– Teraziler
– Optik ayırıcı seçim makineleri
– UV lambalar
– Dolum ve ambalajlama makineleri
– Etiketleme makineleri
– Yıkanma üniteleri,
– Bilgisayarlı ayırma, tasnifleme ekipmanları,
– Kükürtleme ekipmanları (oda tipi, püskürtmeli ),
– Refraktometre, ph metre, kumpas vb. laboratuvar araçları

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sebze ve Meyve İşleme Operatörü olmak isteyenlerin;
– Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– Mekanik yeteneği gelişmiş,
– Sabırlı olan,
– Bulaşıcı hastalığı ve taşıyıcı olmayan,
– Hijyen kurallarına dikkat eden,
– Disiplinli çalışabilen kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sebze ve Meyve İşleme Operatörü fabrika ve işletmelerde çalışır. Çalışma ortamı rutubetlidir. Makinelerle çalışıldığından gürültülüdür. Çok karanlık veya çok aydınlık değildir. Birçok bölümünde suyla çalışıldığından nemli ve soğuk ortamlardır. Meslektaşları ile yakın ilişki içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Salça fabrikaları,
– Kuru ve yaş meyve işleyen fabrika ve işletmelerde,
– Konserve yapan fabrika ve işletmelerde,
– Reçel, marmelat üretimi yapan işletmelerde
– Turşu üretimi yapan fabrika ve işletmelerde,
– Dondurulmuş sebze ve meyve hazırlayan işletmeler
– Kurutulmuş sebze üreten ve sebze çeşnileri hazırlayan işletmelerde de çalışır.
– Meyve ve sebze suyu vb. üreten fabrika ve işletmelerde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: – 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden
aşağı olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: – Sebze ve Meyve İşleme Operatörlerinin kazanç durumları çalıştıkları fabrika ve işletmelerin büyüklüğü ile değişebilmektedir.
– Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile başlayıp asgari ücretin iki katına kadar çıkabilmektedir.
– Meslek mensupları yerel işletmelerin bulunduğu yer ve yerel imkânlara göre kazanç miktarı değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?