Savcı Nedir?

Savcı Nedir?
Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

Görevleri
– Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar,
– Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker,
– Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır,
– İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir,
– Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur,
– Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Büro malzemeleri,
– Dava dosyaları,
– Cübbe,
– Delil teşkil eden eşyalar,
– Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Savcı olmak isteyenlerin;
– Sözel akıl yürütme ve ikna gücüne,
– Kuvvetli bir belleğe sahip,
– Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
– İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen,
– Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay mahallinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler.

Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken; hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Savcı olabilmek için, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 1 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günümüzde yeterli sayıda savcının çalıştığını söylemek olası değildir. Nüfusun hızlı artışı, yeni mahkemelerin açılması bunların yanında ekonomik, siyasal ve sosyal değişmeler sonucu çıkan olaylar ve işlenen suçlar savcıların iş yoğunluğunu artırmaktadır.

Adalet mekanizmasının daha hızlı, adil ve dengeli işleyebilmesi için iş yoğunluğunun azaltılması gerekir. Bunun çözümü ise diğer faktörlerle birlikte daha fazla savcının göreve atanmasıyla mümkün olacaktır. Bu mesleği seçmiş olan kişilerin, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur.

Kişinin savcı olarak kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir. Mesleğe ilk girişte görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanır. Kurumun yurt hizmetlerinden faydalanır. Bunlarla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanır.

Eğitim Sonrası: Hukuk fakültesini bitirerek savcılık sınavını kazananların ise, Hakim ve Savcılar Kanununa göre atamaları yapılır ve aynı kanunla belirlenen derece ve kademeden aylık ücret alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?