Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı Nedir?

Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı Nedir?
Tiyatro, opera, sinema gibi gösterilerde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorlarını tasarlayıp uygulayan kişidir.

Görevleri
Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı;
– Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme özgü giysi, saç ve eşya modellerini belirler,
– Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç modellerini tasarlar.
Bunu yaparken eserde rol alan sanatçıların rollerini ve tiplerini dikkate alır,
– Tasarladığı modeller için gerekli malzemeyi sağlar,
– Sahne dekorları, kostümleri, makyaj, peruk yapılan atölyelere, hazırladığı çizimleri iletir ve yapılışını izler,
– Sahne teknik provalarını, ışık provalarını ve genel provaları izler, kendi branşına giren konuları bu provalarda denetler,
– Sahne teknik provalarını, ışık provalarını ve genel provaları izler ve denetler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli kostüm model çizimleri,
– Saç modelleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme
– Zihinde çeşitli tasarımlar yaratabilme ve bunları çizimle ifade edebilme yeteneklerine sahip,
– Güzel sanatlara ve tiyatroya ilgili,
– Başkaları ile iletişim kurabilen,
– Sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı, bürolarda, meslektaşları ile bir arada çalışırlar. Çalışmalarını uygulama atölyelerindeki teknik elemanlarla birlikte yürütürler. Dekor ve kostümlerin tasarımı ve yapımı sırasında çalışmalar gündüz saatlerinde yürütülür, eserin oynandığı dönemlerde gece de çalışmak bazen de turnelere katılmak gerekir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
– Devlet tiyatro, opera ve balelerinde,
– Özel tiyatrolarda,
– Özel film şirketlerinde, televizyon kanallarında,
– Moda ve reklam şirketlerinde görev alabilirler.
Sahne Dekorları ve Kostümü bölümünden mezun olanlar son yıllarda sayısı artan televizyon kanallarında dekoratör, film şirketlerinde sanat direktörü olarak iş bulabilmektedirler. Tiyatro, opera ve bale sanatlarını halkımıza sevdirmek amacı ile Devlet tiyatrolarının, opera ve balelerinin küçük illerde de örgütlenmesine çalışılmaktadır. Bu gelişmeler devam ederse yakın gelecekte bu alanda çalışan kişilere duyulan gereksinim de artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından faydalanırlar. Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı kredi, burs ve yurt imkanlarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: – Ödenekli tiyatrolarda başlangıç ücret asgari ücretin 4 katı dolaylarındadır. Özel televizyon ve film şirketlerinde yapılacak işin niteliğine ve kapsamına göre ücret elde etmek mümkün olabilir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?