Sağlık Memuru Nedir?

Sağlık Memuru Nedir?
Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir.

Görevleri
– Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular,
– Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer,
– Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur,,
– Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar,
– Sünnet yapar,
– Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir,
– Aşı faaliyetlerini yürütür,
– İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder,
– İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar, incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir,
– Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir,
– Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder, temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Tansiyon ölçme aleti, tıbbi müdahalelerde kullanılan alet ve cihazlar, turnike, tedavi tepsisi, tentürdiyot, flaster, mensol, oksijenli su, alkol, pamuk, enjektör, aşı nakil kapları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sağlık memuru olmak isteyenlerin;
– Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Pratik, çabuk karar verebilen ve uygulayabilen,
– Dikkatli, sorumlu ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir.

Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır, 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Mesleki eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kamu, özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler, yurtlar, gemiler (Gemi Sağlık Memurluğu) vb. yerlerde çalışırlar.

Mezun olan kişi istediği takdirde sağlık kabini açarak serbest olarak da çalışabilir. Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça, bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince, şartları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve katkı kredisinden yararlanabilirler

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrasında “Sağlık memuru”olarak mezun olan kişilerin atamaları Sağlık Bakanlığı’nca ihtiyaçlar ölçüsünde yapılır. Ataması yapılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahiptirler.

Diğer memurlardan farkları “Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşlarına ek olarak bir ücret almalarıdır. Sağlık Memuru olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı ücret alabilmektedir. Bunun yanı sıra sağlık kabini açarak serbest çalışanların kazancı ise çalışmalarının durumuna göre farklılık göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?