Sağlık Kurumları İşletmecisi Nedir?

Sağlık Kurumları İşletmecisi Nedir?
Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

Görevleri
– İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.
– İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
– Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.
– Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.
– Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
– Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.
– Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.
– Muayene ve sağlık ücretini saptar,
– Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Kırtasiye Malzemeleri,
– Diğer Büro Malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,
– Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip,
– Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,
– Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın ve empati yapabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince meslek dersleri ağırlıklı alırlar. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık bilimleri fakültelerinin ve/veya sağlık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği alanında öğretmenlik yapabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: – Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.
– Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.
– Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?