Sağlık Eğitimcisi Nedir?

Sağlık Eğitimcisi Nedir?
Hastalıklardan korunma ve sağlığı geliştirme konusunda halkı bilgilendirerek, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yükselmesine katkıda bulunan kişidir.

Görevleri
– Sağlık ve sağlık eğitimi alanındaki gereksinimler, konular ve kaynaklar konusunda araştırma yapar,
– Sağlık eğitimi alanında bireyin ve toplumun gereksinimlerini belirler,
– Etkili sağlık eğitimi programları geliştirir,
– Uygun ilke ve yöntemlerle sağlık eğitimi programlarını uygular,
– Sağlık eğitimi program ve hizmetlerini yönetir,
– Sağlık eğitimi programlarını değerlendirir,
– Halk sağlığını koruma, sağlık sorunlarının çözümünde başvurabilecekleri yerler konusunda yazılı ve sözlü açıklamalar yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Çeşitli büro malzemeleri (kağıt, kalem v.b.),
– Tepegöz,
– Video-TV.,
– İnsan maketi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sağlık Eğitimcisi olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Okumayı seven, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilen,
– Biyolojiye ve Psikolojiye ilgili,
– İnsanlara yardım etmekten ve onları eğitmekten hoşlanan,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen onları etkileyebilme ve yönlendirme gücüne sahip kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Genellikle sağlık merkezleri ve hastahanelerin büro kısımlarında olmakla birlikte, çalışılan pozisyona göre sınıflarda ya da konferans salonlarında çalışırlar. Çalışırken çok fazla sayıda insanla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi dört yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sağlık Eğitimcileri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluşlar, özellikle aile planlaması, çevre sağlığı merkezleri, kanserle, veremle savaş birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda çalışırlar.

Sağlık hizmeti ve eğitimi yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar ile basın ve yayın kurumların sağlık iletişimi alanlarında da görev alırlar. Ayrıca öğretmenlik formasyonu derslerini alanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında sağlık bilgisi öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Sağlık Bakanlığına bağlı meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, üniversitelerin ilgili fakülte ve Yüksekokulları’nın öğretim kadrosunda görev alabilirler. Sağlık Eğitimcileri çoğunlukla öğretmen olarak çalışmaktadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında ücret almaktadırlar. Çalışılan pozisyona göre bu ücret artabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?