Sac İşçisi Nedir?

Sac İşçisi Nedir?
Sac, teneke gibi metal levhalardan masa, dolap, ticari mutfak, banyo kazanı, su deposu, soba, aspiratör gibi eşyaların bazı parçalarını üreten, şekillendiren ve yerine takan kişidir.

Görevleri
– İş projelerini ve montaj resimlerini inceler,
– İşin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkararak siparişlerini verir,
– İşin yapılmasını planlar,
– Kullanılacak metali seçer,
– Resme (projeye) uygun ölçü alır, açınımına göre markalar, uygun şekilde keser,
– Gerekli şekilde kıvırarak metali şekillendirir,
– Matkap veya zımba ile delik açar,
– Parçaları kaynak, lehim, cıvata, perçin ya da diğer metallerle birleştirir ve yüzeylerini düzeltir,
– Metalin şekil bozukluğunu önler ve dayanıklılık sağlamak için gerekli önlemleri alarak, teknik kuralları uygular,
– Kaynak ağzı, flaş ve armatür yerlerini açar,
– Gerektiğinde kullanılan cihaz ve donanımın, bakım ve onarımını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Oksijen, asetilen veya bütan takımları,
– Karmaşık ve otomatik sac kesme cihazı ve donanımı,
– Seyyar ve otomatik sac kesme cihazı ve donanımı,
– Plazma kesici alet,
– Elektrikli sac kesme cihazı ve donanımı,
– Matkap tezgahı, masa matkabı,
– Kenet makinesi,
– Kordon makinesi,
– Ayaklı silindir makinesi,
– Zımpara taşı,
– Nokta kaynak makinesi,
– Elektrik kaynak postası,
– Eksantrik ve hidrolik pres,
– Dikiş kaynak makinesi,
– Zımbalar, kılavuzlar, tornavidalar, cetveller, pergeller, gönyeler,
– Çeşitli el aletleri (şeritmetre, mıknatıs vb.) kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sac işçisi olmak isteyenlerde;
– Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilme,
– Düzlem üzerindeki şekilleri ve onların perspektiften görünüşlerini ince ayrıntıları ile algılayabilme,
– El becerisi olan,
– Dikkatli olabilme ve işe kendini uzun süre verebilme özelliklerinin bulunması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sac işçisi eşyanın yapımı aşamasında atölyelerde, yerine takılması aşamasında binalarda görev yapar. Çalışma ortamı biraz kirli ve gürültülüdür.

Sac işçisi görevini genellikle ayakta yürütür, montaj aşamasında eğilme, diz çökme gibi hareketleri yapma durumundadır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışan sac işçisi, meslektaşları ve müşterilerle iletişimde bulunur. Çalışmalarını genellikle yalnız yürütür, zaman zaman grup halinde çalışma da söz konusudur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sac işçisi üretim aşamasında atölyelerde, ürünün yerine takılması aşamasında binalarda çalışır. Sac işleri mesleği yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmektedir.

İnşaatçılık da yeni kullanılmaya başlanan demir kalıpçılık ülkemizde hızla gelişen güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, mesleğin gelecekte daha fazla çalışma olanağı sağlayacağının bir göstergesidir. Ayrıca bu meslek elemanları, diğer meslekler için ara mamul üretmekte bu da mesleğin geçerliliğini artırmaktadır. Bu meslekte iyi yetişmiş bir eleman için yakın gelecekte iş bulma sorunu olmayacağı söylenebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: – 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası ücret ise işletmelerde çalışan kişinin tecrübesine, işe karşı ilgisine vb. nedenlere bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte asgari ücretin bir ile üç katı arasında değişmektedir. Kişi kendi işyerini açarsa bu oran daha fazla olmakla birlikte, işyerinin bulunduğu bölgeye, işe karşı sorumluluğuna, çalışanların niteliğine göre kazanç durumu farklılıklar gösterebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?