Rüzgar Enerji Sistemleri Teknisyeni Nedir?

Rüzgar Enerji Sistemleri Teknisyeni Nedir?
Meteorolojik, mekanik, elektronik ve yazılım bilimleri kullanılarak, rüzgar enerjisi ile elektrik üretilmesi işini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
– Rüzgar yön ve hız ölçümleri yapar,
– Scada Yazılımı gibi tribün kontrol programları kullanır,
– Mekanik ve elektriksel alt sistem bileşenlerinin saha montajını yapar,
– Montaj sonrası sistem çıkış kontrolü yapar,
– Tribünlerin mekaniksel bakımlarını yapar,
– Tribünlerin elektriksel bakımlarını yapar,
– Mühendisler eşliğinde santral trafo merkezlerinin elektriksel ve mekaniksel bakımlarını yapar,
– Kontrol kartekslerini günceller,
– Rüzgar enerji santrallerinin kurulumunda teknik eleman olarak çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Akü Test Cihazı,
– Tork Anahtarı,
– Anahtar Takımları,
– Barometre,
– Anemometre,
– Datalogger,
– Enerji Analizatörü,
– Takometre,
– Kumpas,
– Matkap,
– Multimetre,
– Osiloskop,
– Pafta Takımı,
– Pens Ampermetre,
– Rüzgar Yön Ölçüm Sensörü,
– Higrometre,
– Bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Rüzgar Enerji Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– İş planı yapabilen,
– Programlı çalışmayı seven,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– El becerisi yüksek olan,
– Ayakta ve dengede durmada problem yaşamayan,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Açık havada çalışmayı seven,
– Mekanik araçlara karşı ilgisi olan,
– Rutin işlerde ve güç pozisyonlarda çalışabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Rüzgar enerji santralleri, rüzgar hızının yeterli, rüzgar tribünlerinin kurulumu ve çalışmasının uygun olduğu yerlerde kurulur. Çalışma ortamı açık arazilerdir. Tam gün çalışılır. Gece çalışması ve vardiyalı çalışma da bu mesleğin bir parçasıdır.

Rüzgar enerji santrallerinin ani arızalanma durumunda hemen müdahale edilmesi için nöbet sistemi uygulanmaktadır. Şehir içi ve şehir dışı görevlendirmeler yapılmaktadır. Çalışanların öncelikle can güvenliklerini tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Birbirleri ve üstleriyle daima iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelişme için rüzgar enerjisi kaynaklarının geliştirilmesi ve toplam enerji kullanımının içindeki payının artmasıyla kamu ve özel sektörde iş bulma olanağı artmıştır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde kamu kurumlarında, proje tabanlı çalışan özel sektör firmalarında da iş bulabilmektedirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen hemen yoktur.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: – 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde ilk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücretin 2 katı olur. Ancak işyeri büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan meslek elemanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre değişir. Ayrıca ücretlerde yıllık belirlenen orana göre artış olmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?