Restorasyon ve Konservasyon Teknikeri Nedir?

Restorasyon ve Konservasyon Teknikeri Nedir?
Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür ürünlerinin korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görevleri
– Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
– Toprak altından çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması için gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygular,
– Değişen doğa koşulları ve kullanım hataları yüzünden bozulan sanayi eserlerinin (özellikle alçı ve kalem işlemeciliği ile yapılmış olanların) değişim analizlerini yapar ve bunları onarır,
– Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,
– Buluntuların, koruma yöntemlerine göre, depolanmasını ve sergilenmesini sağlar,
– Yapılan çalışmaların raporlarını yazar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler,
– Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar (stereo mikroskop, dişçi matkabı ve uçları, ışıklı büyüteçler, titreşim kapları, ultrasonik titreşim aletleri, tuz ve ph ölçen aletler, alçı kalıpları, şekillendirme aletleri, bisturi ve değişik şekildeki uçlar),
– Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Restorasyon ve Konservasyon (Restoratör-Konservatör) Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda yetenekli,
– Arkeoloji ve sanat tarihine meraklı olan,
– Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Restorasyon ve Konservasyon (Restoratör-Konservatör) Teknikeri zaman zaman müze ve laboratuar gibi kapalı alanlarda zaman zaman da açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam kokulu ve tozludur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır. Öğrenciler, taşınabilir kültür varlıklarını (taş, seramik, metal, cam, mozaik ile organik kökenli kağıt, deri, ahşap, kemik, fildişi ve boynuz malzemeli eserleri), Malzemelerin bozulma şekillerini ve çözüm önerilerini ve gerektiğinde malzemelerin korunması için gerekli müdahale yöntemini öğrenirler. Bu işlemler sırasında bilimsel yöntemleri temel alarak, müdahale sırasında uygun alet ve yöntemleri kullanmasını öğrenirler.

Bu temeller doğrultusunda kazı veya müze laboratuarlarına gelen malzemelere gerekli olan koruma (konservasyon) ve onarım (restorasyon) uygulamaları olan malzemenin ön koruması, sağlamlaştırılması, temizliği, yapıştırma ve birleştirme işlemleri, taşınması, paketlenmesi yanında belgelenmesi konularında bilgi ve beceri kazanırlar. Okul dışında, kazı ve müze laboratuarlarında staj yaparlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları müze ve ilgili laboratuarların bulunduğu gibi bazı devlet kurumlarında, ayrıca restorasyon işini üstlenen bazı özel firma ve şirketlerde çalışma olanağı bulabilirler. Tarihi eserlerin onarımı ve korunmasına verilen önem arttıkça bu meslekte çalışanlara olan ihtiyaç artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Fakat isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenim kredisinden yararlanabilirler

Eğitim Sonrası: Kamu kurumlarında Çalışan teknikerler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Özel sektörde ise elde edilen kazanç iş performansı, yetenekleri, deneyimleri ve sektörün büyüklüğüne göre değişmek üzere yaklaşık olarak asgari ücretin 2-4 katı kadardır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?