Resim/Grafik Öğretmeni Nedir?

Resim/Grafik Öğretmeni Nedir?
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim / grafik ile ilgili eğitim veren kişidir.

Görevleri
Resim / grafik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Resim / grafik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Resim / grafik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim / grafik öğretmeni olmak isteyenlerin:
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
– Hayal gücü zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan,
– Tasarımlarını çizgilerle ifade edebilen,
– Planlama ve koordine etme yeteneği olan, konusunda bilgi verebilen,
– Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Resim / grafik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, zaman zaman gürültülüdür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;
– Mesleki ve teknik bilgi ile yaratıcılığını birleştirerek, yeni tasarımlar yapmasını,
– Tasarımlara uygun baskı yöntemlerini kullanmasını,
– Yeni bir ürünün tanıtımına yönelik projeler geliştirmesini,
– Baskı tekniklerinin bütününü,
– Kullandığı makine araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapmasını öğrenir. Fakülte son sınıfta öğrenciler okullarda öğretmenlik uygulaması yaparlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde Grafik ve Fotoğraf alanlarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Grafik dalının alan ortak ve dal dersleri, Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri, Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri derslerini vermektedirler.
– Özel sektörde eğitici veya grafiker olarak görev alabilirler.
– İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?