Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyeni Nedir?

Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyeni Nedir?
Baskı yolu ile çoğaltılması istenen kitap, dergi, broşür, gazete, afiş vb. materyalin, yazar veya tertipleyeni tarafından hazırlanmış orijinalinden; filme çekerek, bilgisayar ortamında film kartına ters çıktı alarak, renk ayırımı yaparak baskıya esas kalıpları (klişe) hazırlayan kişidir.

Görevleri
– Basılması istenen materyalleri (asıl örnekleri) özelliklerine göre sınıflandırır,
– Repro tekniğinde kullanılan filmler arasında en uygun olanını seçer,
– Kamerayı istenilen baskı boyutlarına göre ayarlar,
– Kamerayı ayarlayarak filmi çeker,
– Çekilen filmde istenmeyen kısımların çıkartılması ve leke izlerinin giderilmesi için rötuş yapar,
– Klişeyi çinko klişe emülsiyon dökümünden önce “0” numara su zımparası ile iyice temizler,
– Klişe kopya eriği hazırlar,
– Filmin emülsiyonu ile çinkonun emülsiyonunun çakıştırılması için pozlandırma yapar, klişeyi akar su altına tutarak, poz görmeyen yerdeki emülsiyonu yıkar,
– Pozlandırmadan sonra filmi banyo eder,
– Çinko yüzeyinde kalan emülsiyonu daha da sertleştirmek için şap banyosu yapar,
– Asite dayanabilecek duruma gelmesi için emülsiyonu pişirir,
– Klişenin rötuşunu yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kamera,
– Kontakt şase,
– Çeşitli filmler (kırmızıya duyarsız filmler),
– Banyo küvet düzeni ya da banyo makinesi,
– Banyo kontrolü için gri skala,
– Şap banyosu, pişirme banyosu,
– Rötuş için çelik kazıma kalemi,
– Kopya eriyiği,
– Negatif kağıtlar,
– Boya fırçası, ışıklı masa,
– Ölçekli kaplar, hesap cetveli,
– Register (Delgi sistemi),
– Renk ayırım filtreleri,
– Makas, gönye, rapido, şablon kalıpları,
– Çinko ve alimünyum levha,
– Bilgisayar ve mesleki programlar,
– Scanner cihazı (optik tarayıcı),
– Renk scalası.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Gözleri ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Şekilleri ayrıntıları ile algılayabilen,
– Düzenli, tertipli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek elemanları matbaalarda, genellikle ayakta ve tek başlarına çalışırlar. İşlemlerin çoğu, aydınlık ortamdaki elektronik sistemlerde (scanner ve bilgisayar) tamamlanmaktadır. Sadece elektronik film çıkışı ve kamera agrandizör gibi işlemler kırmızı ışık altında yapılmaktadır. Filmleri banyo ederken zaman zaman karanlık odada çalışabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günümüzde, bu bölümden mezun olanların işsiz kalma sorunları yoktur. Ancak, teknolojideki hızlı değişim ve gelişmelerle, bu meslekte otomasyona doğru hızlı bir geçişin başladığı, dolayısıyla da, gelecekte bu meslekte istihdam edilecek eleman sayısının azalacağı görülmektedir.

Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyenliği günümüzde değişime uğrayan meslek alanlarından olup günümüzde masa üstü yayıncılık ve renk ayırımcılığı adı altında bir bütün olarak faaliyet göstermektedir. Reprodüksiyon işlemlerinde kullanılan kameraların yerini gelişmiş bilgisayarlar ve elektronik renk ayırım sistemleri almıştır. Bu nedenle yeni teknolojik bilgilere sahip elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim bittikten sonra; kendini yetiştirme durumuna, deneyime ve çalışılan yerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak elde edilen gelir değişmektedir. Ancak en az kazanç asgari geçim seviyesinin üzerinde olmaktadır. Kendi işyerini kurabilme imkanı olanlar daha iyi gelir elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?