Raylı Sistemler Mühendisi Nedir?

Raylı Sistemler Mühendisi Nedir?
Raylı sistemler alanında her türlü raylı aracın, raylı araç ekipmanlarının, belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişkilerini kurabilen ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

Görevleri
Raylı sistemler mühendisinin görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında raylı sistemler mühendisi raylı araçlar konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak da düşünülebilir.
– Tramvay, tren ve metro gibi raylı taşıtları tasarlar,
– Raylı taşıtların üretiminde kullanılacak araç ve gereçleri belirler,
– Raylı taşıtların ışıklandırma, kontrol ve iletişim sistemlerini tasarlar ve prototipler üretir,
– Raylı taşıtların makine ve diğer aksamlarını test eder ve problemleri belirler,
– Raylı sistem araçlarının mekanik, elektrik elektroniği ve hava basıncı sistemlerini test eder,
– Demir yolunun ve hattın planlanmasını yapar,
– Demiryolu düzenlemelerine uygun olarak rayların yapımında kullanılan araç ve gereçleri belirler,
– Taşıtların hızını ve pil gücünü kontrol eder,
– Taşıtların işleyişini test eder ve problemleri çözer,
– Taşıtlarda ve yollarda kullanılan malzemeleri seçer ve uygunluklarını test eder,
– İş planı yapar ve uygulanışı denetler,
– Taşıtların yapımı, işleyişi ve hatalarına ilişkin rapor tutar.
– Araçların ray üzerinde güvenli hareketini sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, çeşitli mühendislik yazılım programları,
– Hesap makinesi,
– Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre),
– Çeşitli tezgahlar (imalat için)
– Bakım onarım ekipmanları
– Ölçüm ekipmanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Raylı sistemler mühendisi olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneğine sahip,
– Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanan,
– Yeniliklere açık, tasarım gücü yüksek,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yaratıcı, analitik düşünebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Raylı araçlar ile ilgili her türlü üretim yapan fabrikalarda işin yapıldığı koşullarda yüksek düzeyde ses ve makine yağlı ortamlarda çalışırlar. Diğer mühendislik gruplarından makine, elektrk elektronik, metalurji mühendisleri çalışma şartlarıyla benzer olarak eğitim kurumlarında, fabrikalarda, ofis ortamlarında, şantiyelerde vb. yerlerde çalışabilmektedir. Raylı sistemler mühendisi çalışırken yöneticiler, işçiler, teknikerler ve diğer mühendislerle işbirliği halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi hazırlık hariç 4 yıldır. %30 ve %100 İngilizce programlarda hazırlık eğitimi zorunludur. Mesleğin eğitimi süresince makine ve metalurji malzeme mühendisliğini içeren meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür, Ayrıca, yaz aylarında staj zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Rayli sistemler mühendisleri çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bakım-onarım bölümlerinde, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Alanlarında iş bulmak biraz zor olmakla birlikte alanında kendini geliştiren ve yetenekli mühendisler daha kolay iş bulabilmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre teknik eleman olarak maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Aldıkları ücret, asgari ücretin en az 3- 4 katı kadardır. Özel kesimde çalışanlar, alanlarında çok iyi yetişmek şartıyla, yüksek ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?