Raylı Sistemler Makine Teknikeri Nedir?

Raylı Sistemler Makine Teknikeri Nedir?
Raylı sistemlerle ilgili çeken ve çekilen araçların (tren, metro, tramvay) bakımonarım, kontrol ve arıza tespitini yapan, arızaları gideren ve bu araçları çalıştıran kişidir.

Görevleri
– Raylı sistem araçlarının kontrol, periyodik bakım ve kalibrasyon ayarlarını yapar,
– Araştırma, inceleme ve ölçümler yaparak arızanın kaynağını ve yerini tespit eder,
– Çalışma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini alır ve düzenli olarak kontrolünü yapar,
– Sorumluluk alanını aşan arızalarda kendi üstlerine gerekli bilgileri verir,
– Görev aldığı kurumda gerekli kurum içi kursu alması durumunda “Raylı Sistemler” alanındaki araçların kullanımını (Makinist Vatman) yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Raylı Sistem Araçları (Tramvay, Metro Treni, Şehirler Arasında Yük ve Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Trenler),
– Raylı Sistemlerde Kullanılan Makinelerin Test Onarım ve Kontrol Alet ve Ekipmanları (Ommetre, Tekerlek Çapı Ölçme Aleti, Galvonometre, Flanş Ölçme Aleti, Hava Kaçaklarını Ölçme Aleti, Ampermetre vb.),
– Mesleğe Ait Diğer Araç ve Gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Raylı Sistemler Makine Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fizik, matematik ve teknik resim derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Mekanik ve yönerge izleme yeteneği olan,
– Çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Raylı Sistemler Makine Teknikerleri çalışmalarını, işin niteliğine göre kapalı mekanlarda bakım atölyeleri, demiryolu atölyeleri ve depolarında yürütmektedir. Mesleğini icra ederken raylı sistemlerle ilgili çeken ve çekilen araçları da kullanması söz konusu olabilmektedir.

Çalışmalarını yürütürken göstereceği dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Birlikte çalıştığı kişilerle ekip halinde ve koordineli olmak durumundadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Ayrıca, 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bu meslek yaygın ve her yerde icra edilebilir bir meslek değildir. Farklı illerdeki tramvay/metro/raylı sistem işletmelerinde gerekli ek eğitim alındıktan sonra iş bulabilme imkanı vardır. Raylı sisteme yönelik toplu taşıma uygulamasının diğer illere de yaygınlaştırılması durumunda bu meslekte iş bulma olanağı daha da artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca sağlanan yükseköğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Ortalama olarak net asgari ücretin 1-1,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?