Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Nedir?

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri Nedir?
Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin kullanılmasını, raylı sistemlerle yapılan ulusal ve uluslararası taşımaların organizasyonunu ve operasyonunu sağlayan nitelikli kişidir.

Görevleri
– İşletmeyi sevk ve idare eder,
– İşletmede ihtiyaç duyulan teknik donanım, personel vb. ihtiyacı hazır tutar,
– Lojistik faaliyetleri yapar,
– Yıllık bütçeleri hazırlar,
– İşletme ile ilgili kontrol işlemlerini yapar,
– İşletme organizasyonu ile ilgili bilgi ve belgeleri tanzim eder,
– Sorumluluk alanını aşan her durumda üstlerine bilgi verir,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar
– Telefon
– Telsiz
– Faks
– Diğer büro malzemeleri
– Sinyalizasyon cihazları

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Raylı Sistemler İşletme Teknikeri olmak isteyenlerin,
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Mekanik yeteneğe sahip,
– İyi düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen
– Dikkatli, sabırlı ve düzenli,
– İnsanlarla iletişim kurabilen,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Sorumluluk alabilen, kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Raylı Sistem İşletme Teknikeri, açık ortamda çalışabilir, ancak zamanının çoğunu kapalı ortamda çalışarak geçirir. Bu meslek elemanları trafik işletme sistemlerini, haberleşme, sinyalizasyon, telsiz, telefon, faks vb. araçlarını ve sistemlerini kullanır. Dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük maddi ve manevi kayıplara yol açabilir. Görev yaptıkları kişilerle ekip halinde koordineli olarak çalışmak durumundadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin Eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Ayrıca 2 yılda toplam 50 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistemler İşletme Teknikeri, özellikle lojistik firmalarda iş bulabilir. Bu alanda kendini yetiştirmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince, isteyen öğrenciler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yükseköğrenim ve harç kredisi ile kurum yurtlarından faydalanabilirler

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 1,5-2 katıdır. Her yıl bütçe kanununa göre artışları verilmektedir. Özel sektör iş yerlerinde çalışanlarda asgari ücretin 2 katı düzeyinde ücret alırlar. Meslek elemanlarının iş tecrübeleri arttıkça ele geçen ücretlerinde de artış olmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?