Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Nedir?

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Nedir?
Raylı sistem yol ekipman ve donanımının bakım, onarım ve kontrolünü yapan inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri gözetiminde, yol çavuşları ile iş makinelerine refakat ederek, yolun trafiğe açık olmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görevleri
– Raylı sistemlerde mevcut hattın tekniğine uygun olarak bakım, onarım ve korunmasını yapar,
– Teknik resim çizimlerini yapar ve mevcut resimleri okuyup yolu oluşturan parça tanımlamalarını, yerlerini, görevlerini ve fonksiyonlarını yorumlar,
– Temel inşaat, elektrik ve makine el işlemleri yapar,
– Bilgisayar destekli yol proje çizimlerini yapar, yapılmış çizimleri okur,
– İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini inceler,
– Kontrol mühendislerinden kullanılacak malzemelerin cins ve niteliklerini öğrenir ve projeye uygunluğunu inceleyerek metrajını yapar,
– Metrajını yaptıktan sonra keşif özeti ile ihale dosyasını hazırlar,
– Yapılan işin kontrolünü gerçekleştirir ve iş teslimini alır,
– Yapılan çalışmaları sürekli inceleyerek üstlerine bilgi verir,
– Yapılan çalışmaları sürveyan defterine kaydeder
– İnşaat, bakım ve tamir ekiplerini görev yerlerine sevk eder,
– Yapım ve bakım sonrası kalite kontrol işlerini yapar,
– İş kazalarına karşı önlem alır,
– İnşaat ile ilgili mühendislerin vereceği diğer görevleri yerine getirir,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Şartname ve projeler,
– Çeşitli bilgisayar ile inşaat ve teknik resim çizim programları (Autocad, idecad vb)
– Bilgisayar, hesap makinesi,
– Testere, keser, rende, mala, iskarpela,
– Şakul, mastar terazi (su terazisi),
– Çeşitli raylı sistem bakım onarım araçları (ray kesme, bükme, kaynatma, döşeme/değiştirme, çekiş ölçme ve test, ray germe, balast yayma-sıkıştırma, vb makineler),
– Metre, mira, kriko,
– Sürveyan defteri, telefon,
– Zemin ölçme araçları,
– Raylar, travers, dever aleti,
– Çizelgeler, formlar,
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fizik derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Mekanik yeteneğe sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Dikkatli, sabırlı ve düzenli,
– Ayrıntıları algılayabilen ve görebilen,
– Sorumluluk ve prensip sahibi,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan, kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Raylı Sistemler İnşaat Teknisyenleri, çalışmalarını görevin verdiği sorumlulukla ülke insanının can ve mal güvenliğini göz önünde tutarak yoldaki aksaklığı gidermek için açık havada soğuk, sıcak, tozlu, yağışlı hava koşullarında ihtiyaca göre 7 gün 24 saat müdahale edecek şekilde yürütürler. Görev yaparken genelde ayakta çalışırlar. Görevde dikkatsizlik ve ihmal önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Görev yaptığı mühendislerle, teknikerlerle, emri altındaki işçilerle ve diğer kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde 2000 yılından beri demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve bu konunun ülke ekonomisi ve endüstrileşmesinde gittikçe artan bir öneme sahip olması nedeniyle daha ciddi yaklaşılmasına neden olmuştur.

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan metro, hızlı tren, tüp geçit, hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte, özel sektör firmalarında da demir yolu işletme ve taşıma hizmetlerinde daha ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistem İnşaat Teknisyeni bu işletmelerde tercihen istihdam edilecektir. Bu alanda kendini yetiştirmiş ara teknik elemanlara ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca bu alan Deprast Projesinin devamı niteliğinde olduğundan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde MEGEP kapsamında aldığı sertifika sayesinde yine raylı sistemler alanında iş bulabilirler.

Raylı Sistemler Teknolojisi İnşaat dalından mezun olan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında, belediyelere bağlı hafif raylı sistemler ve ulaşım işletmelerinde, ayrıca bu işletmelere hizmet üreten işletme, şantiye, atölye ve bakım onarım merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 2-3 katıdır. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar da asgari ücretin 2 katı düzeyinde ücret alırlar. Meslek elemanlarının iş tecrübeleri arttıkça ele geçen ücrette de artış olmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?