Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknisyeni Nedir?

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknisyeni Nedir?
Raylı sistem araçlarının kullanıma hazır bulundurulması için elektronik donanım ve sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması ile araçlarda meydana gelen arızaların tespit edilip onarılması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir süre içerisinde yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
Raylı sistem elektrik elektronik teknisyenleri;
– İş hazırlıklarını yapar,
– Raylı sistem araçları elektronik donanım ve sistemlerinin periyodik bakımını yapar,
– Raylı sistem araçları elektronik donanım ve sistemlerinin arıza tespiti ve onarımını gerçekleştirir,
– İş sonu işlemlerini yapar,
– Tamir ve bakım sonrası kalite kontrolü yapar,
– Periyodik kontrol yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Raylı sistem araçları (dizel, elektrikli, dizel – elektrikli)
– Anahtar takımları, tornavida, pense,
– Çeşitli avadanlıklar,
– Kaynak makinesi (Elektrikli-Oksijenli)
– Tamir defteri,
– Çeşitli makine yağları,
– Patinaj kumu, yakıt,
– Bilgisayar
– Mekanik / elektronik ölçüm aletleri,
– Boden torna cihazları,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fizik ve matematik derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı
– Mekanik yeteneği gelişmiş,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,
– Çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknisyenleri çalışmalarını, işin niteliğine göre hem kapalı mekânlarda hem de açık havada kalabalık, soğuk, sıcak, yağışlı hava koşullarında yürütürler. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Görev yaptığı kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri, sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddî yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir raylı sistem elektrik elektronik teknisyeni bu işletmelerde iş bulabilir. Bu alanda kendini yetiştirmiş ara teknik elemanlara ihtiyaç duyulacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Teknik Hizmetler sınıfında görev alırlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 2-3 katıdır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?