Radyoterapi Teknikeri Nedir?

Radyoterapi Teknikeri Nedir?
Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir.

Görevleri
Radyoterapi teknikeri radyoloji uzman hekiminin gözetimi altında çalışır.
– Hastanın, doktoru tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeker,
– Kanser hastalığının teşhisi aşamasında hastanın bilgisayarlı tomografisini çeker,
– Işın tedavisi görecek hastaların aygıtlarını hazırlar,
– Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder,
– Kullandığı cihazların bakımını ve basit onarımlarını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ultrason, nükleer görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, radyodiyognostik, röntgen vb. cihazlar,
– Çeşitli filmler, film kasetleri, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
– Kurşun gözlük ve paravana,
– Film banyo tankları, kurutma dolapları,
– Röntgen kartları vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Radyoterapi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fizik ve biyolojiye ilgili ve konularda başarılı,
– Dikkatli ayrıntıları algılayabilen
– Sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Radyoterapi teknikeri hastane, dispanser ve diğer sağlık kuruluşlarında karanlık odalarda çalışır. Görev sırasında çok çeşitli cihaz ve makine kullandığından dolayı birinci derecede makinelerle ilgili görünür, ancak bu meslekte insan ilişkileri çok önemlidir. Özellikle X ışınları uygulanırken hastaya karşı sabırlı davranmak gerekir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı meslek hastalıklarına yol açabileceğinden bu meslek elemanlarının dikkatli olmaları gerekir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır. Derslerin içeriği ve ders programı ekte yer almaktadır. Öğrenciler, ayrıca birinci ve ikinci yıl staj yaparlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığının yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında, SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, özel klinik ve polikliniklerde görev alabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurumların verdiği burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kesiminde görev alan radyoloji-radyoterapi teknikerleri, 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı kadar ücret alabilmektedirler. Meslek elemanları X ışınları yüzünden bazı hastalıklara maruz kaldıklarından kendilerine ek tazminat ödenmektedir. Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?