Radyoloji Teknisyeni Nedir?

Radyoloji(Röntgen) Teknisyeni Nedir?
Hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

Görevleri
– Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir,
– Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker,
– Çekilen filmin banyosunu yapar, dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.
– Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar, laboratuar istatistikleri hazırlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Röntgen cihazları, filmler, film kasetleri, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
– Kurşun gözlük, kurşun paravana,
– Banyo tankları, kurutma dolapları,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Radyoloji (Röntgen) Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen alanına özellikle fizik ve biyoloji konularına ilgili,
– İnsanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven,
– Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
– Dikkatli, sorumlu ve tedbirli,
– Sabırlı, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Radyoloji (Röntgen) Teknisyenleri, hastane ve dispanserlerde, karanlık odalarda görev yaparlar. Görevleri sırasında cihaz kullandıkları için birinci derecede makinelerle ilgili görünürler, ancak insan ilişkileri bu meslekte çok önemlidir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı hastalıklara yol açabileceği için röntgen teknisyenleri ya ek tazminat alırlar ya da erken emekli olabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde yatılı olarak eğitim veren sağlık meslek liseleri kademeli olarak üniversitelere bağlandığından gündüzlü olarak eğitim yapan sağlık meslek liselerinden mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı’nın yatılı ve yatısız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında kadro imkanlarına göre atama sonucu görev almaktadırlar. Ayrıca SGK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, klinik ve polikliniklerde ve özel sektörde görev alabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler için herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir.

Eğitim Sonrası: Radyoloji (Röntgen) Teknisyenleri Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve üniversitelere bağlı kurumlarda işe başlarlarsa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırlar. Ücretleri asgari ücret baz alındığında bunun 2-3 katı civarındadır. Özel klinik veya polikliniklerde ise ücret işteki pozisyonlarına göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?