Radyo Televizyon Teknik Yapım-Yayın Elemanı Nedir?

Radyo Televizyon Teknik Yapım-Yayın Elemanı Nedir?
Çeşitli medya kuruluşlarında yönetmenin talimatlarına uygun olarak kurgumontaj işlemi yapan, ses, ışık vb. cihazları kullanarak, teknik işleri yürüten kişidir.

Görevleri
– Çalışma planı yapar,
– Cihazların montajını, bakımını ve temizliğini yapar,
– Kurgu ünitesini kullanır,
– Ham görüntülerin kurgusunu yapar,
– Ses mikserini kullanır,
– Çekim esnasında kullanılacak teknik malzemeleri hazırlar, (Mikrofon takar ve test ederek ses alır,)
– Canlı programda ses ayarı yapar,
– Kamerayı çekime hazırlar,
– Ses kaydı ve kurgusu yapar,
– Işık malzemelerinin bağlantısını yapar,
– Işık donanımının kontrolünü ve onarımını yapar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– El aletleri,
– Kurgu programları,
– Stedicam,
– Ses ve görüntü bağlantı kabloları,
– Ses mikseri,
– Jimmy Jib,
– Mikrofon,
– Tripod,
– Sehpa,
– Pedestal,
– Stüdyo vinci,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
 Radyo Televizyon teknik yapım ve yayın elemanı olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,
– Görsel ve işitsel algısı güçlü,
– Hayal gücü yüksek,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Radyo televizyon teknik yapım ve yayın elemanı; işin niteliğine göre stüdyo, dış çekim ortamı ve sakin bir kayıt odası gibi yerlerde çalışır. Birinci derecede teknik işlerle ilgilidir. Çalışma ortamı çoğu kez temiz bir stüdyo ortamı olmakla birlikte, bazen de açık havada kalabalık, soğuk, sıcak ve yağışlı hava şartlarında çalışmaları gerekebilir.

Radyo Televizyon sektörü ekip çalışmasını gerektirdiğinden diğer teknik ekip personeli ile sürekli iletişim halindedir. Çalışma saatleri düzenli değildir. Sabahın çok erken saatlerinde veya gece geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları radyo televizyon kuruluşlarında ara teknik eleman olarak çalışabilirler. Meslek elemanları radyo televizyon kuruluşlarında çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası çalışmalarda ara teknik eleman olarak çalışabilirler. Donanımların kurulum, arıza ve bakım- onarım işlemlerini yaparlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Çeşitli alanlarda çalışma imkanının olması ve çalıştığı sektörün büyüklüğü, işyerlerinin ücret politikaları sonucunda değişik ücretler söz konusudur. Radyo Televizyon kuruluşlarında liyakate dayalı ücret politikası uygulanmakta olup; tecrübe, vasıf ve işinde başarılı olma gibi durumlar ücreti değiştirmektedir. Piyasada belirlenmiş sabit bir ücret yoktur. Kişinin sektördeki pozisyonuna ve tecrübesine göre ücret değişebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?