Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni Nedir?

Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni Nedir?
Radyo ya da televizyonda yayınlanacak programların yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında üstlerinin nezaretinde (yönetmen, yönetmen yardımcısı, mühendisler v.b.) içerik ve idari işleri yürüten kişidir.

Görevleri
– Senaryo yazımında görev alır,
– Film veya manyetik kayıt yapan cihazlarla görüntü-ses kaydı ve çekimi yapar,
– Yönetmenin kontrolünde; yönetmen yardımcısı ve diğer çekim ekibi arasında koordinasyonu sağlar,
– Yapılan çekimleri senaryoya uygun kurgular, kurgu sonrasında çift kanala senaryoya uygun ses kaydı yapar,
– Stüdyo ses ve ışık yönetmeni kontrolünde çekimle ilgili ses ve ışık sistemini düzenler,
– Kullanılan malzemeyi çekime hazırlar,
– Çekim öncesinde ve sonrasında kullanılan malzemenin koruyucu bakımını yapar,
– Çekim sırasında ses kaydını kontrol eder,
– Çekim sırasında gerekli ışık düzenlemelerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kamera(Betacam,Vhs,SVHS,Dvcam)
– Tripod
– Dolly
– Spider(Örümcek)
– a/b rolle dit ünitesi (betacam,svhs)
– Monitor
– Video
– Reji Masası
– Ses Mikseri
– Cd Deck
– Kaset Deck md
– Vcd Player
– Mikrofon(kablolu telsiz, yaka mikrofonları)
– Mikrofon Mikseri
– Bilgisayar Animasyon ve Kurgu Programları
– Fotoğraf Makinesi
– Audio(ses)
– Video (görüntü) kabloları
– Çeşitli adaptörler(jack,BNC,XLR vb.)
– Amplifikatör
– Hoparlör, Işık Seti

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Radyo-TV Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Yönergeleri anlayıp uygulayabilen,
– Gözü ve elini eşgüdümlü kullanabilen,
– Estetik görüşe sahip, yaratıcı,
– Bilişim teknolojilerine ilgili,
– Yeniliklere açık,
– Girişken,
– Etkili İletişim Kurabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Ayrıntıya dikkat edebilen, kimseler olmaları gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek elemanları çalışmalarını hem kapalı mekanlarda hem de açık havada yürütürler. Görevini diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak eşgüdüm halinde yürütmek durumundadır. Hem aletlerle hem de insanlarla hareketli ve değişken ortamlarda çalışılır. Çalışma saatleri düzenli değildir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Medya, günümüz toplumlarında büyük öneme sahiptir. Hem haber alma hem de eğitim ve eğlence için radyo ve televizyonlar milyonları kendilerine bağlamaktadır. Böylesine bir sektör için etkin ve çağdaş bilgilerle donatımlı, eğitimli meslek elemanlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Gelecekte de medya, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Radyo-Televizyon alanından mezun olan öğrenciler televizyonlarda, radyolarda, haber ajanslarında, reklam ajanslarında, yapım şirketlerinde, turizmeğlence sektöründe, organizasyon firmalarında, kamu kuruluşları ve özel firmaların basın bürolarında çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 2-3 katıdır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?