Radyo-Televizyon Muhabiri Nedir?

Radyo-Televizyon Muhabiri Nedir?
Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir.

Görevleri
Radyo televizyon muhabirleri ilgilendikleri olaylara göre siyasal, sosyal, ekonomi, spor ve eğlence gibi alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Ancak hangi alanla ilgilenirlerse ilgilensinler bir radyo ve televizyon muhabiri şu görevleri yerine getirir;
– Haber kaynaklarından kendisine iletilen haberleri okur, bunları önemine göre sıraya koyar ve derinliğine incelenmesi uygun görülen olaylar için bir gündem oluşturur,
– Bir olayla ilgili olarak haber toplamak için, en doğru ve ayrıntılı haberi alabileceği haber kaynaklarını belirler,
– Görüşeceği kişileri telefonla arayarak isteğini belirtir ve randevu ister,
– Kameraman ünitesi ile ilişki kurar ve görüşmenin yayınlanacağı yeri ve saati belirtir,
– Haber alacağı kişiye soracağı soruları hazırlar,
– Kararlaştırılan saatte haber kaynağı ile görüşmesini yapar, görüntüleri kameramana kaydettirir,
– Haberi yazar ve amirine onaylatır,
– Gerektiğinde kitap, kaset vb. kaynaklardan arşiv taraması yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ses kayıt cihazları (teyp vb.),
– Ses montaj aletleri,
– Bilgisayar,
– Faks, Teleks,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Radyo televizyon muhabiri olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneğe sahip,
– Sosyal olaylara ilgili,
– Derinliğine araştırma merakı olan,
– Başkaları ile iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık mesleki başarıyı artırıcı etkendir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Radyo televizyon muhabirlerinin çalışma ortamları çok değişkendir. Olayın niteliğine göre açık, kapalı, gürültülü, tozlu ve hatta tehlikeli olabilir. Muhabirlerin haberlerini yazdıkları büro ortamı çok sayıda kişinin çalıştığı gürültülü bir ortamdır. Muhabirler birinci derecede insanlarla etkileşim halinde görev yaparlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Anadolu Teknik Liseleri Radyo-Televizyon bölümüne girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir İletişim Fakülteleri Radyo -TV ve Sinema bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır.

TRT’de; 4 yıllık fakültelerden mezun kişilerin kabul edildiği muhabirlik yazılı sınavında başarılı olan adaylar 6 aylık hizmet-içi eğitime alınmaktadırlar. Bu kurs sırasında ara sınavlar yapılır.

Kurs bitiminde yazılı ve pratik (görev başında) sınava girerler. Son olarak mülakat yapılır. Mülakatta başarılı olan kişiler stajyer muhabir olarak göreve alınırlar. Stajyer muhabirlik süresi 3 yıldır. 3 yıl bitiminde stajyer muhabirler tez hazırlarlar ve bu tezleri uygun görülürse muhabir unvanını elde ederler.

Anadolu Teknik Liseleri Radyo-Televizyon Bölümünün eğitim süresi, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Bu süre içerisinde öğrenciler meslek dersleri ağırlıklı eğitim almaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Radyo TV muhabirleri, TRT Kurumunun bütün kanallarında (radyo ve TV), özel televizyon kanallarında, özel radyolarda, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev yapabilirler.
– Olayların geçtiği her yerde (arazi, konferans salonu, sokak, cadde vb.),
– Bürolarda,
– Montaj stüdyosunda çalışırlar.

TV kanallarının artmasıyla birlikte mesleğe olan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir. Ancak ilgili üniversite mezunlarının haricinde diğer 4 yıllık yüksekokul mezunlarının da mesleğe geçişleri mümkün olduğundan ve mesleğe geçiş için birkaç aşamalı yarışma sınavı gerektiğinden oldukça zor elde edilebilecek bir meslektir.

İnsanların bilgilenme ve haber alma ihtiyaçları sürekli var olduğundan, toplum hayatında bu meslek önemli bir yer tutmakta ve teknolojinin sürekli gelişmesiyle haberi daha hızlı ve modern yöntemlerle ulaştırmak mümkün olmaktadır. (Örn: Modern kayıt ve montaj stüdyoları vb.) Televizyon kanallarının sayısının sürekli artması mesleğe olan ihtiyacı arttırmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: İletişim fakültelerinde öğrenime devam eden öğrencilere istedikleri takdirde yüksek öğrenim ve katkı (harç) kredisi ödenmektedir. TRT’de 6 aylık hizmet-içi eğitim süresince meslek adaylarına ücret ödenmemektedir.

Eğitim Sonrası: Bu meslekte ücretler, çalışılan yer ve deneyime göre değişiklik göstermekte olup, TRT’de radyo-TV muhabiri olarak çalışanların ücreti ile özel televizyon kanallarında çalışanların ücreti farklılık göstermektedir. TRT’de görev yapanlar yaklaşık asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırlar. Özel televizyonlarda ise anlaşmaya bağlı olarak asgari ücretin 10 katı kadar ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?