Plastik Teknikeri Nedir?

Plastik Teknikeri Nedir?
Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Görevleri
– Plastik malzemelerin üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun bir şekilde hazırlar.
– Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, plastik hammaddelerini reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlar.
– Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletir ve uygun kalıpları hazırlar.
– Plastik ürünlerin şekillendirme ve projeleme işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlar.
– Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin belirlenen standarda uygun olup olmadığını kontrol eder, özrü giderir veya ilgililere haber verir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Plastik imal makineleri (enjeksiyon makinası, ekstradorler)
– Pres makineleri,
– Tartı,
– Cetvel,gönye gibi ölçüm aletleri ve ölçü kapları,
– Bıçak
– Otomatik kontrol aletleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Plastik teknikeri olmak isteyenlerin,
– Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
– Yaygın ve yoğun dikkat yeteneği gelişmiş,
– Uzay-şekil ilişkilerini algılayabilme yeteneği olan,
– Miktar, uzunluk ve ağırlık tahmin edebilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen, yönergeyi izleyebilen,
– İşbirliğine yatkın,
– Dikkatli ve tedbirli kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Plastik teknikeri, kapalı alanda görev yapar. Çalışma ortamı gürültülü, kirli, sıcak ve rahatsız edici kokuludur. Yapılan işin fazla tehlikesi yoktur. Ancak kesici aletlerle çalışıldığı için çalışırken dikkatli olunması gerekmektedir. Meslekle ilgili faaliyetler genelde ayakta çalışılarak yapılmaktadır.

Yapılan iş hem aletlerle hem de insanlarla ilgilidir. Çalışırlarken kimya ve makine mühendisleri ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. Plastik üretimi çeşitli kimyasalların karışımı sonucu yapıldığı için solunum yollu hastalıkları görülebilir, ayrıca kimyasal maddelere alerjisi olanların bu mesleği yürütmeleri güçtür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Sorumlu proje dersleri verilmektedir. Ayrıca 30 iş günü stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli yer tutan, ülkemizde de gelişmekte olan plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Ülkemiz plastik tüketimi açısından Avrupa’da 6.sıradadır. Ambalaj ve inşaat sektörü plastiklerin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir.

Son yıllarda hızla gelişen ihracat ve değişen tüketim alışkanlıkları özellikle ambalaj sektörünün hızla gelişmesine yol açmıştır. Ülkemizde üretilen plastik ambalaj uygulamaları arasında torbalar, poşetler, ipler, katı ve sıvı yiyecek kapları, içecek şişeleri vb. sayılabilir. Modern üretim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen ürünler iç piyasa talebini karşıladığı gibi önemli ölçüde ihracatta gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa ile Asya’nın buluştuğu noktada yer alması plastik endüstrisinin ihracatını giderek artırmaktadır. Plastik teknikerleri, plastik ile ilgili fabrikalarda, atölyelerde ve laboratuarlarda çalışabilirler. İyi yetişmiş plastik teknikerlerine talep sürekli artmaktadır. Bu alanda kadınların çalışma oranları daha düşüktür. Kadınlar daha çok laboratuar ortamında ve plastik ürünlerinin pazarlanması işinde çalışmaktadırlar. Ülkemizde p

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonra deneyim kazandıktan sonra ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?