Plastik İşlemeci Nedir?

Plastik İşlemeci Nedir?
Plastik hammaddenin eritilerek, hazırlanan kalıba göre istenilen şekle dönüştürülmesini gerçekleştiren, bu işlem yapılırken kullanılan kalıp ve makinelerin bakım ve onarımını sağlayan kişidir.

Görevleri
– Plastik enjeksiyon ve extruzyon kalıplama makinelerinin genel bakımını, günlük kontrolünü yapar işe hazırlar,
– Kalıbı makineye takar (enjeksiyon, şişirme, çekme, savurma, kaplama yöntemleriyle çalışan makinelerden biri olabilir.),
– Hammaddeyi ve boya maddelerini karıştırma makinesinde formüle göre karıştırır,
– Plastik hammaddeyi makinenin deposuna doldurur,
– Kalıplama işlemi için gerekli ısıyı elde etmek üzere termostatı ve basıncı ayarlar,
– Makineyi çalıştırır ve erimiş hammaddenin kalıba geçmesini sağlar,
– Makinenin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol eder,
– Ürünün renk, şekil, ölçü, yüzey kalite, sertlik kontrollerini yapar,
– Makinenin manuel, yarı otomatik, nihai gramaj, full otomatik ayarlarını, baskı zamanını, soğuma zamanını ayarlar,
– Seri üretimde makinenin çalışmasını kontrol eder,
– Kalıplanan ve makineden çıkan mamulün üzerindeki fazlalıkları temizler,
– Artık plastik malzemeyi yeniden işleme hazırlamak üzere öğütür,
– Üretim formu doldurur,
– Üretim sonunda ocağı boşaltır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Gravür (plastik hammadde),
– Enjeksiyon makinesi,
– Şişirme makinesi,
– Çekme makinesi,
– Savurma makinesi,
– Kaplama makinesi,
– Çeşitli plastik boyaları,
– Kırma makinesi,
– Anahtar takımı,
– Matkap, mengene,
– Tornavida, yağdanlık, zincir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Plastik işlemeci olmak isteyenlerin;
– Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,
– Aletlerle ve malzemelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Rutin işlerden sıkılmayan,
– Dikkatli ve tedbirli, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı gürültülü ve kokulu olabilir. Yapılan iş ayakta olmayı gerektirdiği kadar oturmayı da gerektirir. Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet makine ve malzemelerle ilgilidirler. Birlikte görev yaptıkları kimselerle iletişim kurarlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Son yıllarda plastik işleme endüstrisinde kullanılan hammaddelerin daha kolay ve ucuza temin edilmesi nedeniyle plastik mamullerin tüketimi artmıştır.

– Plastikten üretilen mal ve eşyalar teknik alanda, tarım alanında ve günlük ihtiyaçların karşılanmasında giderek genişleyen ölçüde kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak plastik işleyen işyerlerinin de sayısı artmıştır. Plastik işlemeciliği mesleğine sahip olan kişilerin iş bulma olanakları da giderek artmaktadır.

– Bu mesleğe sahip olanlar genellikle plastikten mamul üreten özel işyerlerinde çalışırlar.

– Plastik işleme işyerlerinde daha önceki yıllarda el presi, motorlu şanzıman pres, hidrolik kollu enjeksiyon pres, helezonlu hidrolik presler gibi makineler ile çalışılmakta iken daha sonra elektronik ve tam otomatik olarak bilinen enjeksiyon ve extruzyon makinelerini kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde ise programlanabilir mantık devreleri (PLC) ile kontrol edilen yüksek teknolojili makineler kullanılmaktadır. Bu makineler hammadde yüklemesi yapabilen, ürünleri paketleyebilen ve robot teknolojisi ile işlem yapan makinelerdir. Bu alandaki teknolojik gelişmeler işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin birçok tehlike ve riski azaltırken, ürün kalitesi ve üretimde verimliliği arttırmıştır. Gelişen teknolojiye ayak uydurulabilmesi için bu sektörde çalışan teknik elemanların teknolojiyi yakından takip etmesi gerekmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Özel işyerlerinde çalışanlar yapılan işteki başarıya ve işyerinin durumuna göre asgari ücretin 2-3 katı oranında ücret alabilirler. Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?