Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri Nedir?

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri Nedir?
Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir.

Görevleri
– Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşifi ile çizimini yapar,
– Topluma açık (dinlenme) alanlar ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri verir, bu alanların bakım–onarım işlerinde görev alır,
– Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanmasını denetler,
– Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlar,
– Peyzaj uygulamalarında ana materyal olarak kullanılan her türlü ağaç, ağaççık, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini yapar ya da yapılmasını sağlar,
– Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirir, uygulamaları takip eder ve puantaj tutar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Her türlü tarımsal alet ve makineler (çim biçme makinesi, budama makası ve makineleri, çapa traktörleri, toprak tesviye aletleri vb.),
– Her türlü teknik çizim araç-gereci (çeşitli kalemler, çeşitli kağıtlar, çizim takımları vb.),
– Her türlü büro makineleri (bilgisayar,ozalit/fotokopi makinası vb.),
– Teknik çizime yönelik bilgisayar programları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikeri Olmak İsteyenlerin;
– Biyolojiye ilgili,
– Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,
– Şekil ve mekan ilişkilerini algılayabilme yeteneğine sahip,
– Estetik görüş sahibi,
– Doğal yaşam, çevre ve sanata karşı ilgili,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan, kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri yaptığı işin aşamalarına göre değişik yer ve koşullarda çalışmaktadır. Bunlar kısaca; Büro ortamı: Çizim ve projelendirme etapları için gerekli araç gereçle donatılmış aydınlık, temiz ve sessiz ortamlardır.

Bu mekanda çalışmalar genellikle oturarak gerçekleştirilir. Arazi çalışmaları: İnşai ve bitkisel uygulamaların gerçekleştirildiği yer dış mekanlardır. Arazinin en uygun nasıl kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, bitki dikimi için zemin çalışmaları, bitki yükleme, beton döktürme, taş döşettirme vb. işler açık havada çalışılmasını gerektirir. Genellikle ayakta çalışılır.

Çok sıcak ve çok soğuk hava koşulları bitki ve inşaata uygun olmadığından bu meslekte arazi çalışmaları sıklıkla ilkbahar (Nisan-Mayıs-Haziran) ve sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) aylarında yapılmaktadır. Çalışma ortamı tozlu, çamurlu, ıslak ve gürültülü olabilmektedir. Sera ve fidanlık gibi üretim alanları: Seralarda süs bitkilerinin ve kesme çiçek olarak kullanılan bitki türlerinin, fidanlıklarda ise genellikle çok yıllık ağaç ve ağaççıkların üretimi ve bakımı yapılır.

Bu alanlar arazi koşullarına göre nispeten daha korunaklı ve temizdir. Hem oturarak hem ayakta çalışılabilir. Bu meslekte bankalar, iş merkezi gibi yerlerin iç mekanlarındaki bitkiler ile spor tesislerindeki alanların periyodik bakım hizmetlerini de vermek mümkündür. Meslek elemanları peyzaj mimarı, ziraat/inşaat mühendisi, mimar ve arazi sahipleri ile iletişim halinde çalışırlar

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır (4 yarıyıl). Eğitim süresince dersler teorik ve uygulama ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Bu mesleğim eğitiminde uygulama çok önemlidir. Meslek derslerinin her birinin okul süresince içeride %40 zorunlu uygulaması vardır. Ayrıca yaz aylarında 36 iş günü dış staj yaptırılır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, İller Bankası, tarımsal araştırma enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler.

Meslek kendi işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilir. Ancak sera inşası ve fidanlık oluşturmak büro açmaya nazaran daha fazla sermaye gerektirecektir.

Hızlı ve sağlıksız kentleşme, endüstriyel faaliyetlerin doğaya verdiği zarar ve tabii kaynakların azalması gibi nedenler ve bunlarla ilgili araştırmalar son yıllarda tüm dünyada doğal yaşama ve ekolojiye olan ilgiyi arttırarak “çevre koruma” kavramına dikkat çekmektedir.

İnsanlar daha, daha temiz, daha estetik ve kendilerinin daha sağlıklı ve sosyal olabilecekleri ortamları tercih etmektedirler. Bu da peyzaj mimarlığından sonra ülkemiz için yeni sayılabilecek bu dalda yetişmiş elemanlara olan talebi artıracaktır. Yurtdışında geniş uygulama alanları olan bu meslekte, önümüzdeki yıllarda ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmesinden sonra standartların eşitlenmesiyle olumlu gelişmeler beklenmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Bazı kamu kurumları ile özel işyerleri veya vakıfların sağladığı burslardan da yararlanabilirler. Ayrıca eğitim süresince kendi yetenek ve arzularına göre, mimarlık büroları ile sera ve fidanlıklarda part-time çalışarak az da olsa bir gelir elde edilebilmektedir.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise yetenek ve özelliklerine göre ücretlendirilmektedir. İlk işe girişte asgari ücret söz konusu olup, tecrübeye göre asgari ücretin 2 katına kadar çıkabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları da sektördeki gelişmelere, piyasanın o sıradaki durumuna ve kişinin başarısına bağlıdır. Hizmete olan talep ekonomik gelişmişlik ile çok yakından ilgili olduğundan şu anda turistik yörelerde ve büyük şehirlerde iş bulma olanağı ve kazanç daha yüksektir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?