Peyzaj Mimarı Nedir?

Peyzaj Mimarı Nedir?
Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir.

Görevleri
– Topluma açık sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
– Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,
– Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Çizim araç-gereçleri,
– Arazi ölçüm aletleri,
– Toprak işleme ve tesviye araçları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;
– Şekil ve mekan ilişkilerini algılayabilme yeteneğine sahip,
– Estetik görüşe sahip,
– Yaratıcı,
– Olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip,
– Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmekte. Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır. Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.

Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ….) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler. Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Bu alanda eğitim görenler eğitim süresince bir kazanç elde etmemektedirler. Ancak isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredilerinden faydalanabilir veya özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan (belirli nitelikleri taşımaları kaydıyla) yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında 2-3 katı ücret alabilir. Kendi adına büro açması durumunda kişinin yetenek ve iş yapabilirliğine göre kazancı değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?