Peyzaj Bahçıvanı Nedir?

Peyzaj Bahçıvanı Nedir?
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bahçede toprağı ekim ve dikime hazırlama, bitki dikme, çim ekme, ilaçlama ve bahçenin bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
– Toprağı ekim ve dikime hazırlar.
– Topraktan yabancı bitki ve malzemeyi temizler,
– Bitki ve tohumu hazırlar, bitkilerin dikim yerlerini işaretler,
– Bitki ve tohumların dikimini yapar,
– Toprağı belleyerek, toprağa doğal ve kimyasal katkı maddeleri ilave eder,
– Belli zamanlarda bitkileri havalandırır.
– Ağaç ve güllerde budama zamanını belirler, budama alet ve malzemelerini hazırlar, budama işlemi yapar,
– Aşı türüne karar verir, aşılama yapar,
– İlaçlama ve gübreleme yapar,
– Sulama ekipmanını hazırlar, el veya mekanik sulama (yağmurlama) yapar
– Çimleri diker, biçer,
– Kullanılan aletlerin basit bakım ve onarımını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tırmık, bel, aşı bıçağı,
– Budama makası,
– Çim biçme makinesi,
– Sulama aletleri,
– Keser, testere,
– Ağaç ve çiçek tohumları,
– Gübreler, tohumlar, aşı macunu,
– Motorlu testere,
– Kürek, kova,
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Peyzaj Bahçıvanı olmak isteyenlerin;
– Bitki yetiştirme ve bakımı ile ilgili faaliyetlere ilgili,
– Coğrafi olaylara, özellikle iklim ve toprağa ilgisi olan,
– Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
– Planlı ve organize çalışmaktan hoşlanan,
– Sabırlı, dikkatli ve titiz çalışan,
– Zamanı iyi kullanabilen,
– Açık yerlerde çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Peyzaj Bahçıvanının çalışma ortamı genellikle açık alanlardır. Zaman zaman da seralarda çalışırlar. Bütün iklim koşullarında açık ortamda çalışma zorunluluğu vardır. En yoğun çalıştıkları süreler ilkbahar aylarıdır. Bu aylar ekim ve dikim işlerinin en yoğun olduğu dönemdir. Daha sonra, belli zamanlarda ilaçlama, çapalama, sulama vb. işleri yapar. Özellikle ilaçlama sırasında kimyasal ilaçlara maruz kalabilmektedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması, alanlara olan gereksinimi artırmıştır. Öte yandan gerek belirli merkezlerde iskan izni için bahçe düzenleme zorunluluğu aranması, gerekse bazı kamu ve özel kurum/kuruluşların özendirmesine bağlı olarak bahçe düzenlemeye olan ilgi giderek yaygınlaşmaktadır. Sera teknolojisindeki yenilikler sonucunda sera sayısı büyük bir hızla artmakta, bu ise ürünlerin çeşitlenmesine ve kalitelerinde artışa neden olmaktadır.

Kesme çiçek, yabani köklü ve soğanlı bitki ihracatında önemli miktarda artış sağlanmıştır. Peyzaj mimarlarıyla işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Peyzaj Bahçıvanlığı ile uğraşanlar çoğalırken bir yandan da nitelikli eleman sıkıntısı çekilmektedir.

Peyzaj Bahçıvanlığının yakın bir gelecekte çim bakımı, budama, aşılama, sulama, gübreleme ve ilaçlama bahçıvanlığı gibi uzmanlık alanlarına ayrılması ve teknik danışmanlık sisteminin gelişmesi yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Golf, futbol vb. sportif çim sahaların yaygınlaşması ve giderek artan çevre bilincinin bu mesleğe olan talebi artıracağı düşünülmektedir. El becerisinin yoğun olarak kullanıldığı bu meslekte uzmanlaşmanın yanı sıra zamanla makine ve ekipman kullanımının artması söz konusudur.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Çalışılan işyerinin büyüklüğü ve çalışma esnasında gösterilen performansa göre gelir durumu değişmektedir. Kadrolu devamlı bir işte çalışanların yanı sıra mevsimlik olarak çalışanlara da sıkça rastlanmaktadır. Devamlı çalışanlar genellikle asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Ancak bu gösterilen performansa bağlı olarak artış gösterebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?