Petrol-Petrokimya Teknisyeni Nedir?

Petrol-Petrokimya Teknisyeni Nedir?
Petrol – Petrokimya Teknisyeni kendi başına ve belli bir süre içerisinde; çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu ve fiziksel kontrol yapabilen, reçete uygulayabilen, reaktör ve enstrümantallerini kullanabilen, numune alan, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, çeşitli ürünleri ve işletme atıklarını taşıyabilme ve depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
– Kimya mühendisi veya kimyager denetiminde iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,
– Kimya mühendisi veya kimyagerin direktifleri doğrultusunda iş organizasyonu yapar,
– Maddenin kütlesini ve hacmini ölçer,
– Maddedeki değişimleri inceler,
– Analiz öncesi hazırlık yapar,
– Maddelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler,
– Kimyasal reaksiyonların kontrolünü yapar,
– Sahayı kontrol eder,
– Çalışan ekipmanı kontrol eder,
– Çalışma sistemini kontrol eder,
– Saha temizliği yapar,
– Numune alır ve değerlendirir,
– Üretimde kullanılan hava ve suyu hazırlar,
– Petrol ürünlerinde fiziksel kontrol yapar,
– Polimer maddeleri sentezler,
– Petrokimyasal prosesleri inceler,
– Yıpranma ve arıza yaratan koşulları önler,
– Organik maddeleri inceler,
– Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolanmasını sağlar ve depo kayıt defterini tutar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Cam gereçler (deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, mezür, beher, erlen, baget, geri soğutucu, düz soğutucu, termometre, manometre, damıtma balonu, ayırma hunisi, kristalizuvar, petri kabı, erime noktası tayin cihazı), tartı ve ölçü aletleri, iş güvenliği teçhizatı,

– Porselen gereçler (havan, havaneli, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan),

– Cihazlar (etüv, kül fırını, santrifüj, spektrofotometre, atomik absorpsiyon spektrofotometresi alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, gaz ve sıvı kromatografisi, su banyosu, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, dijital büret, çeker ocak, elek takımı, güç kaynağı), reaktör ve reaktör donanımı, kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma araç ve gereçleri,

– Kimyasal maddeler (organik ve inorganik asitler, organik ve inorganik bazlar, tuzlar, alkoller, esterler, aldehitler, hidrokarbonlar, ketonlar, eterler, aminler, amidler, aromatik hidrokarbonlar, saf su vb.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Petrol-Petrokimya Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Matematik, fizik ve özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Dikkatini bir noktaya uzun süre toplayabilen
– Sorumluluk sahibi ve tedbirli olabilen,
– Gözlem yapabilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Titiz çalışabilen,
– Kimyasal maddelere, petrol ve petrol ürünlerine karşı alerjisi olmayan,

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Petrol – Petrokimya Teknisyenleri; petrokimya rafinerilerinde çalışır. Kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu petrol ve petrokimya alanındaki araç ve gereçlerdir. Çalışma ortamı kapalı, gürültülü, pis kokulu ve kirlidir. Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlara, kesiklere, ateş ve kimyasal madde yanıklarına maruz kalabilirler. Kimyasal maddelerden dolayı zehirlenmeler olabilir. Kişi verilen yönergelere göre işini tek başına yürütür. Ancak zaman zaman petrol mühendisi, tekniker ve diğer çalışanlarla iletişime girebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Petrol-Petrokimya Teknisyeni, petrokimya sanayi dediğimiz petrolden çeşitli maddeler elde edilen işletmelerde çalışmaktadırlar. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ve Petro-Kimya Holding A.Ş. (PETKİM) gibi kamu kurumlarında çalışmaktadır. Hammaddesi petrol olan boya, pet şişe, lastik vb. ürün imali yapan özel veya kamu işletmelerinde çalışmaktadır.

Rafineri, termik santraller, akaryakıt dağıtım ünitelerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının petrol ile ilgili analiz yapan laboratuarlarında çalışabilirler. Mesleğin gelecekteki çalışma alanı gelişen teknolojiye paralel olarak daha da genişleyecektir. Günümüzde yaygın kullanım alanı bulunan petrokimya ürünlerinin işlendiği işletmelerin hızla artması ve tüketicinin kaliteli mal isteği bu alanda teknik eğitim görmüş personel ihtiyacını artırmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek eğitimini bitiren kimya teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar. Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2–3 katı civarında ücret almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?