Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanı Nedir?

Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanı Nedir?
Para, kredi, öz kaynak kullanımı ile birlikte, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşterisi adına borsada hisse senedi, hazine bonosu vb. alım-satım işlemi yapan kişidir.

Görevleri
– Günlük olarak gazetelerden dünya piyasaları ve ekonomiyle ilgili haberleri okuyup analiz yapar,
– Dünya genelinde önemli rol oynayan politik olayların dünya piyasaları üzerinde ne tür etkiler oluşturabileceği hakkında çıkarımlarda bulunarak yorum yapar,
– Gün içinde piyasa araçlarının hareketlerini izleyerek, borsayı takip eder,
– Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
– Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır ve haber ajanslarını izler,
– Yukarıdaki görevleri yaparak işletmenin karının korunmasında ve işletmeye kar getirecek yatırım alanlarının bulunmasına yardımcı olur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, hesap makinesi ve büro malzemeleri,
– Telefon, teleks, faks gibi iletişim araçları

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Para ve sermaye yönetimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Matematikte başarılı ve ekonomi konularına ilgili,
– Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
– Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sorumluluk sahibi ve başkalarını etkileyebilen,
– Plan yapabilen ve uygulayabilen,
– İnsanlarla iletişimi iyi, ekip çalışmasına yatkın,
– Ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme becerisi gelişmiş,
– İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
– Küçük, orta ve büyük tüm sınai ve ticari işletmelerde muhasebe ve finansman birimlerinde, borsalarda, bankalarda, ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında büro ortamında çalışır.
– Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte, zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir.
– İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşlardaki meslektaşlarıyla ve fon yöneticileriyle iletişim içerisindedirler.
– Menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde yatırımlarını borsada değerlendirmek isteyen müşterilerle diyalog halindedirler.
– Kişi yoğun stres altında çalışabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır (İngilizce hazırlık süresi, öğretim süresine dahil değildir). Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Programda öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörle ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları açısından toplam 30 günlük mesleki staj zorunludur.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çoğunlukla özel sektör tercih edilse de kamu kurum ve kuruluşlarında da iş bulma imkânı vardır. Küçük, orta ve büyük tüm sanayi ve ticari hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde, sigorta sektöründe (operasyon ve pazarlama birimlerinde) menkul kıymetler ve yatırım şirketlerinde, borsalarda, bankalarda (cari hesaplarda, bireysel bankacılık hizmetlerinde bireysel kredi tahsisi, kredi kart ve diğer ürünlerin operasyonu ve pazarlamasında), ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında görev yapabilirler.

Ancak bunun için Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapılmakta, sınavlarda başarılı olanlara ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans verilmekte, bu amaçla eğitim programları düzenlenmekte ve çalışanların sicili tutulmaktadır.

Lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilere lisans verilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve sicilin tutulması Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından yapılmakta, lisanslama sınavları ise Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmektedir. Bu çerçevede sermaye piyasası kurumlarında;
a) Hisse Senetleri piyasası müşteri temsilcisi
b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,
c) Yatırım fonları müşteri temsilcisi,
d) Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri sorumlusu,
e) Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,
f) Bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi imzalayan katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi,
g) Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcisi,
h) Aracı kurum şube müdürü,
i) Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu,
j) Aracı kuruluş ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı’na girerek “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı’nı almaları zorunludur.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı;
1. Genel Ekonomi,
2. Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik,
3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
4. Hisse Senedi Piyasası,
5. Tahvil ve Bono Piyasaları,
6. Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar,
7. İlgili Vergi Mevzuatı,
8. Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz,
9. Takas ve Operasyon İşlemleri başlıklı modüllerden oluşmaktadır.
Lisanslama sınavlarında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde yaptıkları staj döneminde, işletmenin ücret politikası doğrultusunda ücret alabilirler.

Eğitim Sonrası: Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile eğer varsa çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar.

Özel sektörde çalışılan ise yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Mesleğe ilk girişte aylık kazanç asgari ücretin iki katı civarındadır. Ancak, başarılı ve deneyimli bir meslek elemanının aylık kazancı asgari ücretin 5 ile 10 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?