Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri Nedir?

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri Nedir?
Şeker endüstrisinde, pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimi aşamasına kadar çeşitli kademelerde çalışan kişidir.

Görevleri
Ziraat Mühendisinin gözetimi altında,
– Ekim alanlarının belirlenmesi,
– Pancar bitkisinin ekiminin kontrolü,
– Şeker Pancarı bitkisinin bakımında çiftçilerin teknik bakımdan desteklenmesi,
– Şeker pancarı hasadının kontrolü,
– Şeker pancarında verim ve kalite değerlerini yükseltmek için bilimsel çalışmaların yürütülmesi, kontrolü,
– Yeni üretim teknikleri konularında çiftçileri bilgilendirilmesi,
– Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere gerek teknik, gerekse uygulama bilgilerinin verilmesi,
– Şeker pancarının fabrika ortamında işlenme evrelerine ve şeker üretimi teknolojisi ile şeker pancarı yan ürünlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına katılır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Pancar ekim makineleri,
– Toprak işleme aletleri (traktör, pulluk vb.),
– Pancar sökme makineleri,
– Pancar boşaltma makineleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Pancar yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri olmak isteyenlerin:
– Fen bilimlerine ilgi duyan,(biyoloji, botanik, bitki besleme, bitki fizyolojisi)
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın, kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Pancar yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri; açık havada, şeker pancarının yetiştirildiği tarlalarda ve deneme üretimi yapılan sahalarda çalışırlar. Bunun yanı sıra pancarın fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ve şeker fabrikalarında sıcak, kokulu ve kapalı ortamda görev yaparlar. Ekim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu ve rüzgarlı, sıcak veya soğuk ortamda bulunabilirler. Çiftçiler, Ziraat odaları, Ziraat Mühendisleri, Pancar Çavuşları ve meslektaşlarıyla diyalog içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bu mesleğin eğitimi, lise eğitimi üzerine 2 yıldır.

Eğitim süresince; Temel derslerin yanı sıra tarım ekolojisi, toprak ve bitki analiz teknikleri, şeker pancarı yetiştirme tekniği, şeker üretim teknolojisi, şeker pancarı ıslahı ve tohumculuğu, şeker pancarı hastalıkları, şeker pancarı bakımında mekanizasyon, sulama, botanik, genetik, genel kimya, genel matematik, biyometri, biyo kimya, organik kimya, mikrobiyoloji, laboratuar teknikleri, proses uygulamaları, enstrümantal analiz, gübreler ve gübreleme ile organizasyon ve mevzuat gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca öğrencilere dördüncü yarıyıl sonunda Bitirme Ödevi (Seminer/Proje) verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Pancar üretimi ve işlenmesi alanında teorik ve uygulamalı becerilere sahip meslek üyelerinin, ağırlıklı olarak üretime dönük çalışmaları söz konusu olabileceği gibi, fabrika ortamında şeker pancarının işlenmesi ve şeker elde edilmesine yönelik ara eleman olarak da iş piyasasında çok yönlü görevler üstlenmesi beklenmektedir. İş bulma imkanı öncelikle İç Anadolu Bölgesinde olmakla birlikte, pancar ekimi yapılan diğer bölgelerde de istihdam imkanı vardır.

Mezunlar, Şeker Enstitüsü’nde, Pancar kooperatiflerinde, kamu ve özel şeker fabrikalarında pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimine kadar tüm kademelerde görev alabilirler. Gübre imalatı ve pazarlamasında teknik eleman olarak çalışabilirler, isterlerse kendi işini kurarak pancar yetiştiriciliği yapabilirler. Mesleki deneyimleri arttıkça sektörde ara eleman konumundan yönetici konumuna geçebilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası mezunların ücret düzeyi işletmenin büyüklüğüne, kişinin deneyimlerine ve bölgesel arz-talep koşullarına göre değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar memur statüsünde iseler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar.

İşçi statüsünde kamu ve özel şeker fabrikalarında istihdam edilenler, toplu iş sözleşmesi kapsamında ortalama asgari ücretin 3-4 katı arasında ücret kazanırlar. Ayrıca ikramiye, yol-arazi harcırahı gibi sosyal yardımlardan da yararlanırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?