Özel Eğitimde Yardımcı Personel Nedir?

Özel Eğitimde Yardımcı Personel Nedir?
Özel eğitime ihtiyaç duyan görme engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü olanlar, bedensel (ortopedik) engelliler, üstün zekâlı ve özel yetenekliler, zihinsel engelliler, öğrenme güçlüğü olanlar, uyumsuz çocuklar, hiperaktif ve otistikler vb. engelli öğrencilerin, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olan kişidir.

Görevleri
Özel Eğitim Öğretmeninin denetiminde;
– Mesleğiyle ilgili plan ve program yapar, uygular.
– Fiziksel ortamın güvenli olmasını sağlar.
– Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgiler ve beceriler edinir.
– Öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
– Öğrencilerin insan ilişkileri ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
– Öğrencilerin sosyal, bilişsel, psiko-motor gelişimlerini destekler.
– Öğrencilerin Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlar.
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.
– Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olur.
– Animasyon çalışmaları yapar ve rehberlik eder.
– Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi destekler.
– Çocukları tanıma tekniklerini uygular.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Müfredat programı, bireyselleştirilmiş eğitim programları, günlük çalışma planları, ünite ve plan defteri, not defteri, yoklama defteri,
– Okul araç-gereçleri
– Bireysel ve grup işitme cihazları,
– Görsel araçlar,
– Grup oyun araçları, bilişsel ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik araçlar,
– Gelişim Tablosu,
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcısı olmak isteyenlerin;
– Çocukları seven,
– Doğru diksiyon ve fonetik bilgisi olan,
– Yaratıcı, araştırıcı, gelişime açık,
– İletişim becerisi gelişmiş,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Hoşgörülü, sabırlı, iş disiplinine sahip, planlı, organizasyon yapabilen, pratik,
– Problem çözme becerisine sahip kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcısı, çalışmalarını hem kapalı hem de açık alanda yapar. Görevini yaparken özel eğitim öğretmeni, veliler ve diğer çalışanlarla iş birliği ve eşgüdüm halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte özel eğitime muhtaç çocuklar içinde yeni özel eğitim merkezleri açılmaya başlamıştır. Çalışma alanı giderek genişleyen bir meslektir. Meslek elemanları, özel eğitime ihtiyaç duyan grupların/çocukların bulunduğu sınıflarda resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi erken çocukluk eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları işe ilk başladıklarında en az asgari ücret ve üzerinde ücret almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?