Orman Teknikeri Nedir?

Orman Teknikeri Nedir?
Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi) veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

Görevleri
– Mühendis tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah projeleri uygulamalarını yapar,
– Mühendis tarafından hazırlanan doğal ve yapay gençleştirme, baltalık yenileme, enerji ormanı tesisi projelerini uygular,
– Mühendis tarafından hazırlanan milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve orman içi dinlenme yerleri gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde görev alır,
– Mühendis tarafından hazırlanan, orman köyleri kalkınma planları ve projeleri konusunda çalışmalara katılır,
– Mühendis tarafından hazırlanan istihsal programı çerçevesinde orman ürünleri üretimi, standardizasyonu, pazarlama ve satış çalışmalarını yürütür,
– Plan ve programların uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ile diğer araç ve gereçlerin temini ve uygulama yerinde hazır bulundurulması konusunda mühendise yardımcı olur,
– Plan ve projelerde çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programının hazırlanmasında mühendise yardımcı olur,
– Çalışma ve uygulamaların plan ve projelere uygun olarak yürütülmesini sağlar,
– Yol yapım çalışmalarında ve mera ıslahında görev alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli damgalar (usulsüz ve kaçak ağaç kesimlerinin önüne geçilebilmesi açısından hangi tür ve nitelikte ağaçların kesilebileceğinin belirlenebilmesi için)
– Ormancılık mekanizasyonunda kullanılan çeşitli alet ve makineler (Riper, Tarak, Dozer, Greyder vb.),
– Pusula, GPS, Şeritmetre, Altimetre, Klizimetre, Çap ölçer,
– Bilgisayar, Paket programlar,
– Kesim aletleri (Balta, Motorlu Testere, Tahre, Gürebi vb.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Orman teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine (özellikle biyolojiye) ilgi duyan,
– Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli,
– Sorumluluk alabilen ve tedbirli,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Alerjik rahatsızlığı olmayan,
– Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Orman teknikerleri, genellikle açık alanlarda çalışırlar. Çalışma ortamları itibariyle, alerjik etmenler sıcak/soğuk ve ani ısı değişiklikleri olabilmektedir. Çalışma alanlarına bağlı olarak yaban hayvanlarının saldırısı ve usulsüz kesimlere karşı mücadele sırasında çeşitli tehlikelere maruz kalabilirler. Orman yollarının yapımı (patlayıcı, yanıcı madde vb), orman yangınları ile mücadele (trafik kazası), orman ürünü üretimi (makine kazası) sırasında da tehlike söz konusu olabilmektedir.

Çalışırken orman mühendisleri, orman muhafaza memurları, operatörler, işçiler, şoförler ile çalışmayla dolaylı ilgisi bulunan orman köylüsü, muhtar vb. ile iletişim halindedir. İşin gereği olarak gece dahil tam gün çalışma söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir. Ayrıca eğitim süresi içinde kamu kuruluşları veya özel sektörde 30 iş günü staj yapılması gerekir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Orman teknikerleri; genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekte olup, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Ayrıca Orman ürünleri üreten fabrikalarda ve fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler. Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanağı fazladır. Fidan/süs bitkisi yetiştirme gibi alanlarda kendi işlerini kurabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel sektörde ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?