Orman Mühendisi Nedir?

Orman Mühendisi Nedir?
Orman Mühendisi Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

Görevleri
– Orman alanlarını saptar,
– Orman alanı haritası yapar,
– Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar,
– alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar,
– Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder,
– Orman sahalarında uygun ağaç türlerini seçer,
– Tohumluk ağaçların budanmasını yaptırır,
– Dikim alanlarında fidan üretilmesine nezaret eder,
– Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlattırır,
– Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
– Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
– Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
– Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Şeritmetre,
– Nivo,
– Çeşitli ölçü aletleri,
– Rapido,
– Şablon,
– Aydınger,
– Çeşitli kağıtlar,
– Bilgisayar,
– Hava fotoğraflarının yorumlanmasında steroskop,
– Fotomikroskop,
– Av silahları,
– Dürbün.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Orman mühendisi olmak isteyenlerin;
– Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
– Biyolojiye ilgili,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
kimseler olmaları gerekmektedir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Mesleğin eğitimi süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşlerinde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi ve Belediyelerde park ve bahçeler müdürü olarak görev alırlar.

Orman mühendislerinin çalışma alanları kamu sektörü ile sınırlıdır denilebilir. Özel sektörde çalışma imkânları çok azdır. Son yıllarda orman fakültelerindeki artış ile mezun sayısı artmakta, buna karşın Orman Bakanlığı ve diğer bakanlık kadroları sabit kalmakta bu nedenle orman mühendislerinin iş bulma sorununu önümüzdeki yıllarda daha da yoğun yaşayacakları düşünülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından (mecburi hizmet karşılığı olmayan) burs alma olanakları da vardır.

Eğitim Sonrası: Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?