Orman Endüstri Mühendisi Nedir?

Orman Endüstri Mühendisi Nedir?
Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.

Görevleri
– Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapar,
– Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
– Orman ürünlerini işveren adına satın alır,
– İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler,
– İşlenecek ürünün üretim ve satışı için pazarlama araştırmaları yapar,
– Orman ana ürünü olan tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir,
– Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet verir,
– Yonga levha, lif levha, çimentolu yonga levha üretiminde çalışmaları koordine eder,
– Stok kontrolü yapar,
– İşletmenin araştırma-geliştirme gibi faaliyetlerinde çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ağaç işleme makineleri,
– Bilgisayar,
– Ürün projelendirme için çizim alet ve gereçleri, (Aydınger kağıdı, şablon, kalem vb.)
– Ağaç ve ağaç kökenli tüm malzemeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fen bilimleri yeteneğine,
– Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,
– Ekonomi ve ticarete ilgi duyan,
– Yaratıcı ve yeniliklere açık,
– Kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan,
– İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Orman endüstri mühendisi, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Endüstrinin gelişmesine paralel olarak inşaat sektörü de gelişim göstermiş olup, bu alanlarda orman ürünleri ve orman endüstri mühendisine ihtiyaç artmıştır.

Orman endüstri mühendisi kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen; kâğıt, karton fabrikaları, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde teknik ve idari görevlerde çalışır. Yeni bir alan olan orman endüstri mühendisliğinde geleceğe yönelik iş bulma imkânlarının geniş olduğu gözlenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmelerle belirlenir. Ayrıca, ekonomik olanakları iyi olanlar kendi işletmelerini kurup daha iyi bir kazanç elde etme olanağına da sahiptirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?