Organik Tarım Teknikeri Nedir?

Organik Tarım Teknikeri Nedir?
Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

Görevleri
– Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür,
– Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar,
– Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal üretim yapar,
– Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanır,
– Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler,
– Organik ilaçlama yapar,
– Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar, (sulama işlemlerinde atık ve arıtma suyu kullanmamak vb. yöntemlerle.)
– Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder,
– Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar,
– Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler)
– Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar)
– İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler ( İlaç ve pulverizatör)
– Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler
(Ürün toplama ve depolama aletleri, traktör, Hasat ve harman makineleri, Ölçme ve kontrol aletleri, çapa, tohumlar, fidanlar ve aşılar)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Organik tarım teknikeri olmak isteyenlerin;
– Kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına ilgili,
– Bitki yetiştirmeye ilgili,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli, sorumlu ve dışa dönük,
– İnceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen,
– Düzenli ve kurallara uygun çalışan,
– Risk alabilen,
– Sorunlara çözüm üretebilen,
– Doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ile tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ise kapalı alanlarda çalışırlar. Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler.

Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, ziraat mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, Ekolojik Tarım Derneği (ETO) ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca, yaz döneminde staj yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkânına sahiptirler.

Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Koşulları uyan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Staj süresince işletmelerde öğrencilere değişen miktarda ücret verebilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar en çok asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alabilirler. Özel sektörde ise yapılan anlaşma ve sözleşmeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?