Optik ve Akustik Mühendisi Nedir?

Optik ve Akustik Mühendisi Nedir?
Optik ve Akustik Mühendisi doğadaki ışık ve sesin kalitesi, iletimi, yayılımı, soğurulması ve madde ile etkileşimini inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

Görevleri
– Akustik ve optik ölçümler yapar,
– Mercek tasarımı yapar,
– Elde edilen araştırma bulgularını objektif bir tutumla raporlamasını yapar.
– İstenmeyen gürültünün kontrol edilmesi ve azaltılmasına yönelik ses teknolojilerini kullanarak çalışmalar yapar.
– Uygun ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirerek gerekli fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlar.
– Teknolojik cihazlar ile birlikte ışığı kullanan tüm cihaz ve donanımların araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve günlük hayatta pratik uygulamaları üzerine araştırmalar yapar.
– Belirlenen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemeyi belirler ve maliyet hesaplamalarını yapar,
– Cihazları geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütür,
– Cihazların amacına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder,
– Teknolojik gelişmeleri takip eder ve gerekli durumlarda cihazların güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Araştırma-geliştirme laboratuvarlarında kullanılan test araç-gereçleri,
– Tasarım ve proje çalışmalarında kullanılan ölçüm ve çizim malzemesi,
– Akustik ölçüm cihazları,
– Mikrofon,
– Hidrofon,
– Piezoelektrik ses üretim cihazları
– Optik ölçüm cihazları
– Spektrofotometre
– Lazerler,
– Mercek sistemleri
– Bilgisayar

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Optik ve Akustik Mühendisi olmak isteyen kişinin;
– Temel bilimlerden özellikle fizik ve matematik bilimine ilgili ve yetenekli,
– Teknolojik gelişmeleri takip eden ve ilgi duyan,
– Dikkatli,
– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip,
– Yenilikçi ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Optik ve Akustik Mühendisleri; çoğunlukla laboratuvar ve fabrikalarda çalışırlar. Çalışma saatleri genelde düzenlidir. Çalışmaları birinci derecede makine ve malzeme ile ilgilidir. Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunurlar. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, savunma sanayi, bilgisayar, elektronik, tıp, ısı, ışık, ses gibi diğer disiplinlerdeki mühendislerle ve işçilerle, ayrıca işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunurlar. Optik ve Akustik Mühendisleri ayrıca istenmeyen gürültüyü azaltmaya yönelik çalışmalarında mimarlarla birlikte çalışarak bina tasarımlarına katkıda bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık okutulan üniversitelerde 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
– Eğitim süresince mesleki derslere ağırlıklı verilmektedir.
– Bazı dersler atölye ve laboratuvarlarda uygulamalı olarak yapılmaktadır.
– Lisans eğitimi süresince bir dönem zorunlu staj programı vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Optik ve Akustik Mühendisleri; optik çalışmalarını çoğunlukla laboratuvar ortamında gerçekleştirirken akustik çalışmalarını dış ve iç çevre ortamı ile endüstriyel kuruluşlarda gerçekleştirebilirler. Çalışmaları birinci derecede makine ve malzemelerle ilgilidir.

Tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunurlar. Meslektaşlarıyla, görev yapılan yerde enerji, savunma sanayi, bilgisayar, elektronik, tıp, ısı, ışık, ses vb. alanlardaki diğer meslek üyeleri ile ve işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunurlar. Enerji alanında, savunma sanayinde, medikal sektörde, nanoteknolojide, otomotiv, elektronik, iletişim, bilgisayar sektörlerinde, mimari yapılarda, ultrasonik ve tıbbi alanda iş bulabilirler.

Yeni bir meslek olduğundan ve yeni mezunlar verecek olacağından iş bulma olanağı vardır. Ayrıca, bu mühendislik dalı fizik mühendisliği çatısı altında optik ve akustik dallarını birlikte içerdiğinden birbirinin alternatifi olması iş bulma olasılığını arttırmaktadır. Optik ve akustik mühendisleri kendi işyerini de açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilmektedirler

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfına tabi olarak çalışanlar, yasalar ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. 8. derecenin 1. kademesinden ilk göreve başlayan mühendis, asgari ücretin yaklaşık 3 katı civarında ücret alabilmektedir. Özel kuruluşlarda çalışılması halinde ise işin pozisyonu, işletmenin yapısı ve sektörün durumuna göre ücret değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?