Odyolog Nedir?

Odyolog Nedir?
İnsanların işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluğunun önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis ve tedavi için yönlendirilmesine bağlı olarak işitme ve denge bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan kişidir.

Görevleri
– İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.
– İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
– Dil ve Konuşma bozukluklarını tarar ve değerlendirir.
– İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.
– Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.
– Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar
– Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.
– İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.
– İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
 Odyometre cihazı,
– Timpanometre,
– Tarama(ABR),
– Klinik(ABR),
– Klinik OAE
– ENG
– ASSR
– Echog
– Latans testleri
– Postürografi
– VNG(denge cihazı),
– Otoakustik emisyon cihazı,
– REM cihazı,
– Koklear İmplant(Biyonik kulak),
– İmmitansmetre.
– HI-prolnoahlink testbox/Hit insertion Gain ccihazları

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Odyolog olmak isteyenlerin;
– Görsel ve işitsel algısı yüksek,
– Ayrıntıyı algılama ve yoğun dikkat yeteneği olan,
– Göz-kulak-el-ayak eşgüdümle kullanabilen,
– Yönerge izleme yeteneği olan,
– Olaylar karşısında sakin ve tedbirli olan,
– Sosyal yardım ilgisi olan,
– Sabırlı, anlayışlı ve yardımsever,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Sorumluluk duygusu olan,
– Planlama ve araştırma becerileri olan, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Odyolog hastanelerde, özel muayenehanelerde, KBB Merkezlerinde, üniversitelerde, işitme cihazı satış merkezlerinde, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında ve diğer sağlık kurumlarında çalışabilirler. Çalışma ortamı güvenli, çalışma saatleri düzenlidir. Çalışma ortamında bulunan kişilerle iletişim halindedirler. Kurum yöneticileri, diğer sağlık personelleri, hastalar, öğrenciler, akademisyenler ve işitme cihazı üreten teknisyenler ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra birinci sınıftan itibaren meslek dersleri de alınır. Eğitimler boyunca anatomi, fizyoloji, akustik, elektrofizyolojik testler, işitme cihazları ve koklear implant(biyonik kulak) gibi birçok alanda eğitimler verilir. İkinci sınıf sonundan itibaren hastanelerin Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Vestibüler ve Denge ile Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde staj yapılabilmektedir. Mesleğin yüksek lisans eğitimi en az 2 yıldır. İki yıl sonunda kişiler Odyoloji uzmanı olabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Kamu hastanelerinde,
– Özel muayenehanelerde, özel hastanelerde
– KBB dal merkezlerinde,
– İşitme cihazı üretim ve satış merkezlerinde,
– Üniversiteler veya araştırma merkezlerinde
– Formasyon eğitimi almış olan odyologlar okullarda İşitme Engelliler Öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

Mezunlar pediatrik odyolog, eğitim odyoloğu, klinik ve rehabilitasyon odyoloğu, endüstriyel odyolog gibi ünvanlar alarak farklı sektörlerde çalışabilmektedir. Türkiye’de halihazırda 300 yüz odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı bulunmaktadır. Kamu ve özel hastanelerin ihtiyacı ise yaklaşık 10.000 civarındadır. Meslekte çok büyük eleman açığı bulunmakta olup bu eksik KBB Uzmanları ve odyometristler ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’nin her bölgesinde işitme ve denge problemleri fazla olduğu için nitelikli eleman ihtiyacı fazladır. Devlet ve vakıf üniversitelerinde her yıl odyoloji alanında yeni bölümler açılmaktadır. 2023 yılına kadar sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman eksiğinin kapatılması planlanmıştır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler

Eğitim Sonrası: Kamu hastanelerinde çalışan odyologların maaşı net asgari ücretin yaklaşık 4 katı kadardır. Meslekte deneyimli olanlar özel hastanelerde net asgari ücretin 7 katı kadar ücret kazanabilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?