Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri Nedir?

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri Nedir?
Temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yöntemi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ile ulusal ve uluslararası nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamaları alanından çalışan ara elemandır.

Görevleri
– İyonlaştırıcı radyasyon ışımalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlar,
– Radyasyon güvenliğinin sağlamasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken faaliyetleri belirler,
– Radyoaktif maddelerin ve radyasyon üreten aygıtların sağlık, eğitim ve araştırma amacıyla güvenli ve etkin kullanımını sağlar,
– Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve ışımaların denetimi için gerekli bakım ve kalibrasyon işlemlerini yapar,
– Her türlü radyoaktif atığın taşınmasını da kapsayacak şekilde, işlenmesini uzmanlar denetiminde sağlar,
– Radyoaktif maddenin depolanmasını sağlar,
– Radyoaktif maddenin koşullandırılmasını sağlar,
– Radyoaktif maddenin teknik işlemlerinde ve bütün sürecin güvenliğinde görev alır,
– Radyasyon yayan sistem ve maddelerden toplumun daha az etkilenmesini sağlar,
– Radyoaktif element ve maddelerin tıbbi alanda teşhis-tedavilerinde kullanılması için uygun hale getirir,
– Tıbbi alanda kullanılacak radyasyon içeren cihaz ve maddelerin kalibre ve kontrolünü sağlar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– TLD dozimetre
– Film dozimetresi,
– Kurşun önlük, Kurşun eşdeğerli gözlük, Gonad koruyucu,
– Cihaza uygun kalibrasyon malzemeleri,
– Troid koruyucu,
– Geiger-Muller Sayacı (Ortamdaki anlık radyasyon dedeksiyonu için)
– Yarı iletken dedektör (Radyoizotop tayini yapabilmek için)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Nükleer Teknoloji ve radyasyon Güvenliği Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Sabırlı,
– Dikkatli,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Soğukkanlı olmayı başarabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Pratik çözümler üretebilen
– Konuya hakim olabilme özelliklerine sahip, kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri, nükleer enerji santrallerinde araştırma kurumlarında, radyoizotop üretim merkezileri, Devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kalibrasyon firmaları, radyoaktif malzeme üreticisi ve radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlardır. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür.

Nükleer Teknoloji ve radyasyon Güvenliği Teknikeri Nükleer Enerji Mühendisleri ve işçilerle sürekli iletişim halindedir. Ayrıca çalışma ortamlarında, bütün fiziki önlemlere rağmen radyasyona maruz kalırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
– Eğitim süresince ağırlıklı olarak mesleki dersler ve genel yetenek, genel kültür dersleri verilmektedir.
– Eğitim sırasında uygulama yapabilecekleri laboratuvar olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca 1 ay nükleer bir kuruluşta ya da radyasyon kaynakları ile ilgili faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşlarında staj yapması gerekir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar daha iyi şartlarda ve kolay iş bulabilmektedir.

Meslek elemanları, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), Türk Elektrik Anonim (TEAŞ)’de, savunma sanayiye bağlı ASELSAN, BARUTSAN ve ROKETSAN gibi kurumlarda, özel ve kamu hastanelerinin nükleer tıp ve radyoloji bölümlerinde (RADYOGRAFİ, MR, TOMOGRAFİ) çalışırlar.

Ayrıca, nükleer enerji santrallerde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuvarında, tıbbi laboratuvarlarda, kalibrasyon firmalarında, tıbbi atık merkezleri, radyoizotop üretim ve dağıtım merkezlerinde, radyoaktif malzeme üreticisi ve radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarda, biyomedikal cihazların üretim merkezlerinde çalışabilirler.

Ülkemizde bu mesleği edinenlerin bir kısmı da yurt dışında çalışmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç, kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücretin üç katıdır. Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?