Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?

Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?
Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir

Görevleri
– Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır,
– Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde
kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
– Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma),
– Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan, araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler,
– Teknik çizim malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin;
– Bilimsel meraka sahip,
– Fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Dikkatli,
– Yaratıcı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Soğukkanlı, çabuk karar verebilen,
– İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerji ile çalışan enerji santrallerinde veya araştırma kurumlarında çalışırlar. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür. Nükleer enerji mühendisi çalışırken tüm mühendislik dalları, özellikle bilgisayar elektrik, makine, metalurji mühendisleriyle, teknikerlerle, işçilerle ve işletmecilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Eğitim sırasında uygulama yapabilecekleri laboratuar olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca 2 ay nükleer bir kuruluşta staj yapma zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler.

Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)’de çalışabilirler.

Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmı da yurt dışında çalışmaktadırlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler. Bunların dışında üniversitenin bu bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç, kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücretin dört katıdır. Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?